www.naturestudio.net


Goed Nieuws
Zoals: Man bedenkt machine om plastiek om te zetten in olie.

Volgende fase:
Mensen moeten een manier vinden om nucleair afval te recycleren en het CO2-klimaat probleem effectief aanpakken.Man Invents Machine To Convert Plastic Into Oil
http://www.flixxy.com/convert-plastic-to-oil.htm

Brief aan de schepper van Google
Gent, 18 oktober 2010
"De stem van eeuwige liefde muziek project"
propositie: het creëren van een kanaal van ononderbroken transmissie van muziek van het hoogste artistiek niveau vrij toegankelijk voor iedereen.
de expressie van de meest nobele gevoelens van het menselijk bewustzijn en ziel.
Link:
http://www.naturestudio.net/voice_of_eternal_love_music_project.htmlBrief aan Al Gore over een Naturestudio project
Lieve Al Gore,
Ik dank u uit mijn hart voor uw zorg voor natuur en mens.
Hier is wat ik schreef naar een Audio-visuele middelen organisatie geven
over ons Tuinengel-Garden Angel project
Link
http://www.naturestudio.net/index.html


  Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.net


"Waterform negative 1 from Light over water" and "Waterform negative 2 from Light over water"
en een video genoemd "Abstract waterforms 1 from Mysticwater". audiovisueel materiaal door van Chapman


Nederlandse vertaling:
Myriam Vandenberghe Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.net

Een suggestie voor het leger in het Midden-Oosten en over de hele wereld:
De beste manier om de harten van de mensen te winnen is zijn macht en manschappen gebruiken om slachtoffers van grote rampen te helpen in plaats van ze te veroorzaken(Commentaar geschreven aan Al Jazira en BBC )

Filosofische Gemeenschap Project
www.naturestudio.net
van Chapman

Wereldnieuws
In Libië de historische onzin van tirannie.

(Gadhafi roept zijn aanhangers op om iedereen te doden die wapens opneemt tegen Libië, bedoelend de mensen die blijven protesteren  tegen zijn bewind. Geschat op 1000 doden tot nu toe, 23 februari 2011).

Arabieren stellen vraagtekens bij tirannie wereldwijd.
Prachtig!. Maar stellen zij ook de tirannie van hun profeet of de Koran in vraag??

Moslim zelfmoordaanslagen doden niet alleen henzelf maar onschuldige mensen zonder onderscheid.
Is dit het werk van het ware geloof of pure irrationele haat of wanhoop?

'Een moslim die gewelddaden in jihad begaat doet dat met de goedkeuring van Muhammad.
http://www.warriorsfortruth.com/news-jerry-falwell-mohammed.html

Wij lezen ook in het nieuws dat kerken en civiele autoriteiten kerkelijke geestelijken verantwoordelijk houden voor seksueel pedofiel misbruik '.

Echter, islamitische tradities rechtvaardigen pedofilie en sexueel misbruik  (het zich toe-eigenen  van kinderen als vrouwen) omdat Mohammed zichzelf verrechtvaardigt te trouwen met een negen jaar oud meisje.

http://israelmatzav.blogspot.com/2009/07/hamas-sponsors-mass-wedding-for-little.html

http://www.muslimhope.com/WhyDidMohammedGetSoManyWives.htm

http://www.warriorsfortruth.com/news-jerry-falwell-mohammed.html


De Heilige Geest zou Mozes noch Mohammed gerechtvaardigd hebben in de gewelddadige bloedige Jihad zij begingen tegen degenen die niet in hen geloofden. Iedereen die geweld begaat tegen anderen zelfs in religieuze of territoriale geschillen, doet dit zonder de goedkeuring van de Heilige Geest: "Hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u vervolgen". "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld".
Dus welk soort geloof zou steun verlenen aan gewelddaden en het doden, voor een geloof of voor aardse bezittingen?
De Taliban zal eerder de evolutie verachten gebracht door Christus' vergeving van zonden om terug te gaan naar de primitieve en barbaarse onmenselijke straffen van de Thora of de Sharia-wetgeving.

Wat betreft terrorisme en de islamitische jihad, wanneer de Sharia-wetgeving moord en marteling als straf aanmoedigt, is er niet zoveel verschil tussen de twee interpretaties door moslims van Jihad als een "spirituele" of als een "fysieke oorlog".

Of u nu een geloof met foltering en moord  wil opdringen of met spirituele irrationaliteit en niet-in-vraagstelling , het is barbaars en onmenselijke geweldpleging.

Zie video

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12535134
Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.net

Verduidelijking aan iemand die mij bekritiseerde als zou ik een anti-Moslim zijn.

Ik schrijf: -U zult geen enkele aanval op mensen vinden in mijn filosofisch werk, op Moslims, Joden of om het even wie.

Ik  open eenvoudigweg de ogen, voor de contradicties met liefde in geloven die kritiek veroordelen met de doodstraf….zoals Gadhafi's laatste vreselijke toespraken, die de Libanese bevolking, de Internationale Gemeenschap en de Verenigde Naties gechoqueerd heeft.

http://www.youtube.com/watch?v=29oxLxZG9Mg

De Islamitische ideologie verkondigt aan de aanhangers om diegenen te doden die protesteren of de Islam aanvallen en haar profeet.

Quran (2:191-193) - "And slay them wherever ye find them, and drive them out
of the places whence they drove you out, for persecution [of Muslims] is
worse than slaughter [of non-believers]...and fight them until persecution
is no more, and religion is for Allah."
( Surah 3:85 'If anyone desires a religion other than Islam (submission to
Allah), never will it be accepted of him; and in the Hereafter He will be in
the ranks of those who have lost all spiritual good.'


(Op dezelfde manier als aanhangers van het Oude Testament van de Joden aangespoord werden om de ontrouwe "honden" te stenigen tot ter dood. )


Het enige wat ik zeg is dat om het even wie die een gewelddaad pleegt tegen diegenen die hem bekritiseren (zoals Gadhafi voor macht en territoriale kwesties, of een Mozes of Mohammed onder voorwendselen van religieuze oppermacht, of Israëlieten die Palestijnen doden omwille van territoriale bezetting.), doet dit zonder goedkeuring van de Heilige Geest.

'Heb uw vijanden lief' in plaats van 'Versla hen waar je hen ook vindt'

'Bidt voor degenen die je vervolgen' in plaats van 'Bidt voor de dood van uw vijanden'
(*verklaring van Sjeik Ahmed Ismail Hassan Yassin, stichter van Hamas uit de krant De Morgen).

Het resultaat van de wet van 'een oog voor een oog' is de blindheid van eindeloos geweld, tot men de stem van de rede laat spreken.

De Heilige Geest, de stem van de rede voor mij, is gewoon de geest van de wijsheid, van liefde, datgene wat men vind in zichzelf, en waar zonder, men zichzelf verliest.

Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.net


Zijn wij echt eerlijk met elkaar in onze relaties?
PS: Een practische stap naar de oplossing van het probleem van België tussen Wallonië en Vlaanderen, naast eerlijke zorg voor elkaar, is misschien een internationale eenmaking van taal om de dialoog te bevorderen, het doorvoeren door alle Europese staten van een internationale taal als Engels in de scholen, als eerste taal, terwijl we de nationalistische Vlaamse leeuwen en de Franse hanen laten wedijveren over de dominantie van hun eigen taal en 'etiquette'.
Opmerking van de auteurEen vegetarische meditatie over de Islam


Volgens een documentaire op TV over Mekka, ter nagedachtenis van Abraham en als onderdeel van een religieuze rituele plicht,  wordt van de gelovigen gevraagd om een schaap te slachten of te laten slachten; 1 schaap per persoon, per 7 personen of per familie.

Wat als je een vegetariër bent? Er is geen behoefte om te doden  als vegetariër.

(Misschien was er in de tijd van Abraham geen mogelijkheid om te leven als een vegetariër, was er alleen woestijn, gras en schapen, zoals in sommige delen van Afrika en Afghanistan vandaag...) Maar als de Islam mensen verplicht om dat te doen, zelfs tot op de dag van vandaag, dan is de Islam is een religie waarvan "De Genadevolle" God Allah mensen aanspoort  of zelfs verplicht om carnivoor te zijn.

( Surah 3:85 'If anyone desires a religion other than Islam (submission to Allah), never will it be accepted of him; and in the Hereafter He will be in the ranks of those who have lost all spiritual good.')

Als u denkt dat niet het spiritueel zelfbewustzijn of vertrouwen in liefde maar de Islam van Mohammed de enige aanvaardbare religie is voor de gehele mensheid, dan als Allah u opdraagt te doden, zelfs al is het zinloos, als Moslim moet je gehoorzamen. Je wordt gedwongen om te leven als een carnivoor zelfs als je een vegetariër bent and dit is absurd!
En het beeld wordt inderdaad gruwelijk als in de Koran geschreven is dat de getrouwen aan Allah u opdragen de ongelovige te doden ontrouw aan Mohammed's Allah:

Quran (2:191-193) - "And slay them wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution [of Muslims] is worse than slaughter [of non-believers]...and fight them until persecution is no more, and religion is for Allah."

Wat ook absurd is en een misdaad volgens de Mensenrechten, de Europese en westerse wereldwetten.
Voor het weigeren van het slachten van een schaap voor een ritueel in Mecca, een vredelievende vegetarische Boedhist of Hindu bv., of de misdaad weigeren een mens te doden voor een verschil van geloof, kan aanzien worden als de daad van een ongelovige en riskeert men om vermoord te worden door aanhangers van Mohammed zoals de Taliban .

Dit geloof is in tegenspraak met 'Heb uw vijanden lief' van Jezus
Dit geloof  Quran (2:191-193)zou inderdaad leiden tot een hel van haat in plaats van een hemel van liefde.

Voor verdere meditaties over dit,  Zie een dialoog:
liefde of geloof in het Filosofisch gemeenschapsproject.
www.naturestudio.net

Luke 6:27-36
[27] "But I tell you who hear me: Love your enemies, do good to those who hate you, [28] bless those who curse you, pray for those who mistreat you.

De beste wensen voor jullie allemaal.
van Chapman
Grote leraren zoals J. Krishnamurti hebben velen geholpen te ontwaken tot het inzicht dat bewustzijn en niet geweld is de enige manier is waarop een ware revolutie kan plaats vinden.

Het kan gevaarlijk zijn om eerlijk te zijn en te redeneren met trotse overtuigingen, omdat je misschien wel moet betalen met je leven. Maar wat is gevaarlijker voor de liefde zelf dan oneerlijkheid?

Kan men spreken van echte vriendschap of liefde in een persoonlijke of internationale relatie, als men op een muur stoot van onbetwistbare trots en angst die mensen belemmert oprecht te zijn met elkaar?

Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.netEnkele woorden over een audiovisueel  'Tuin Engel'-project;
een bijdrage die kan worden gebruikt tijdens een Conventie over de klimaatsverandering, of concert bijvoorbeeld.
"GARDEN ANGEL"DOSSIER


Vertaald in NL bij Myriam VandenbergheIntentieverklaring producent/regisseur:

van Geraldine Fonseca Chapman  ,
artieste naam 'van Chapman',
  voorzitter  van 'Naturestudio WZV'

Ondernemingsnummer    BE 0820.656.127


www.naturestudio.net


SYNOPSIS
Garden Angel
Auteur van Chapman
Co-auteur Myriam Vandenberghe
Productie  Naturestudio

"GARDEN ANGEL"   is een  vrij visueel gedicht, een experimentele  kort natuurfilm serie; eventueel om begeleid te worden door muziek die diepte en geestesrust overbrengt , van het oude, moderne of toekomstig klassiek repertoire.

De scènes gebeuren bij  toeval, als voor een reiziger in een wonderlijk altijd onbekend land.
De gebeurtenissen tonen de intieme relatie tussen het hoofdpersonage, onze GARDEN ANGEL, en de natuur.
In de  scenarios van mystieke  rivieroevers van tropische regenwoud  (in Brazilië), en daarnaast, rond en binnen de magische tuin van Myriam Vandenberghe, onze Garden angel, in het hart van Gent, België, de tijd staat stil.

Of het nu een rivier in een tropisch regenwoud of een waterdruppel op een bloemblad in een tuin is, de schoonheid, de eenheid , en  het mysterie is hetzelfde.
Voor de stille eenvoudige geest ontsluierd de natuur haar schoonheid.
Meer dan zomaar een verhaal te vertellen, onthullen de beelden in deze kortfilms, het wonder die ieder van ons ooit eens gehad heeft als kind, en die wijsheid ons leert nooit te verliezen.

Zo wandelen wij in de natuur als door een museum van oneindige fascinerende vormen van levende kunst.

Auteur, regisseur: van Chapman
**************************************************************************
Intentieverklaring producent/regisseur:


Ideaal in de conceptuele Kunst  zou  zijn, dat het werk voor zichzelf en geen uitleg aan het publiek behoeft. Maar soms denkt u misschien , zoals ik dikwijls, dat de uitleg in conceptuele kunst er het interessantste onderdeel van is. Meestal vereist slechte kunst of muziek veel uitleg!
Vooreerst, als u spreekt van een artistieke, conceptuele of experimentele film, kan je niet van iemand verlangen om  midden in het proces, uit te leggen, hoe precies de film in het eind zal worden. Geen enkele creatieve kunstenaar kan u vertellen hoe een schilderij precies zal worden voordat het schilderij voltooid is.
De bekende documentaire film  'Microkosmos' heeft een beetje dezelfde beeldenaanpak en heeft een tijdsduur van 10 jaar gevergd! .. Wij hebben ook minstens nog een jaar tijd nodig om de film klaar te hebben.
In het filmen van de natuur kunnen wij geen zekere afspraken maken... Dank u voor alles.
van Chapman  
Gent 6 Dec 2010-12-06 ((Sinterklaasdag).


   Intentieverklaring producent over de keuze van het project:
     De producent is Naturestudio VZW.

     De eenvoudige reden waarom ik dit onderwerp koos  voor het project 'Garden Angel', is de precaire situatie waarin de wereld verkeerd.  Gezien de enorme rijkdom van de natuur zelf  en de creativiteit van de mens, is de grootste armoede in de wereld, spiritueel en niet materieel .
    Als voorzitter, regisseur, auteur en co fotograaf met mijn zielsverwante  Myriam  Vandenberghe,  verklaar ik dat het project 'Garden Angel ' was gekozen omdat het in  harmonie is met de doelstelling  en de manier waarop de VZW haar doelstellingen wil     realiseren.

Het thema is de kleine, subtiele poëtische of esthetische verhalen uit de natuur zelf, door het oog van de filmmakers en de personages gezien, en hun relatie met de Natuur.

Wij co-creëren en co-produceren met de natuur in het creëren, zoals Myriam doet, van een tuin die, zoals een natuurreservaat, voorziet voor biodiversiteit, of inspiratie eruit putten voor ons werk, en anderen inspireren tot liefde voor de natuur.

Ons fotowerk is gebaseerd op het waarnemen van de altijd nieuwe, creatieve en 'artistieke' vormen in de natuur, en waardering van een geest die gevoelig en open kan zijn voor wat is, wat zelf de enige ware creatieve 'state of mind' is.

Bvb: hoe op een regendag, een babyslakje zachtjes glijdt langs een somptueus Begoniablad, hoe waterdruppels  bellen  vormen in de vogeldrinkschaal, de architecturale schoonheid van een waterdruppel op een lelieblad.


"(...) See how the flowers of  the field grow. They do not labour or spin. 29 Yet I tell you that not  even Solomon in all his splendour was dressed like one of these. (end Matthew 6:28-29

     Wij pleiten voor dialogen en niet voor religies die liever oorlog voeren dan  zichzelf in vraag te stellen.
    ZIE:  http://www.naturestudio.net/index.html
Intentieverklaring regisseur over keuze ontwerp .
    Het ontwerp of het design moet  de geest in beeld brengen. Alleen in liefde kunnen wij over de liefde spreken.

Hier gaat het niet alleen over de liefde voor de natuur, maar de liefde als het essentiële licht in de natuur.

     Wij kunnen het bewustzijn van de natuur zijn.
    Naar  mijn gevoel nemen beelden, zoals artistieke natuurfotos, altijd een ander aspect aan bij andere begeleidende muziek,
    Zo wil ik de film niet beperken tot de muziek van een enkele auteur maar openlaten voor  een brede selectie vanuit de klassieke,oude, moderne of toekomstige muziek.  Op die manier kunnen dezelfde beelden anders ervaren worden met andere muziek, al dan niet met live muziek.
Maar het spiritueel niveau van de muziek mag niet verlagen, niet vervallen tot vulgaire muziek expressies.

In relatie tot passende muziek heb ik keuzes gemaakt in een ander project die ik 'Voice of  Eternal Love Music Project' (voor digitale zender), genoemd heb. Daarover heb ik meer gezegd in een email aan Larry Page, de schepper  van Google, gepubliceerd op de webpaginas  van Naturestudio.
    http://www.naturestudio.net/voice_of_eternal_love_music_project.html

De stijl kan Magisch Realisme genoemd worden.

    Ook de stijl, zo als van een handschrift, is het resultaat van de geestesgesteldheid.

     Dit werk is als wandelen door museums van kunstgeschiedenis die enkele van de  oneindige creatieve visuele aspecten van de natuur vertoond. In zijn  Magisch realisme harmoniseren de  figuratieve, impressionistische en abstracte aspecten met elkaar.

    ZIE voorbeelden:   http://www.naturestudio.net/nature_photos_van_chapman.html
    EN:  http://www.naturestudio.net/nature_photos_myriam_vandenberghe.html

    De beelden in deze film drukken een geestestoestand, een manier van waarnemen  uit, zeldzaam in onze moderne beschaving, onze drukke samenleving, waar  'time is money'. *
De wilde natuur die wij ontdekken in de film, in Brazilië naast de 'Caminho do  Ouro' 'Path of Gold', oorspronkelijk een Indiaans trekpad, gedeeltelijk bestraat door slaven in de 18de eeuw om goud en edelstenen te vervoeren van Ouro Preto naar     schepen met bestemming Portugal.

    Bij het bekijken van deze film, bij voorkeur met ondersteuning van mooie en  verzachtende muziek,  heb je deel aan de fotograaf 's focus, wordt je weggevoerd  van  de dagelijkse stress, meegevoerd langs kronkelende rivieroevers, de geest volledig  ontspannen en     zorgeloos, om de echte 'Caminho do Ouro'*  te ontdekken die  ontsluierd wordt door  contemplatie en meditatie.
      De structuur
    De structuur is een combinatie van gevoelige natuur fotos + videos van eenvoudige dingen of  gebeurtenissen  in een  bijna -cinematografische presentatie, om verder gecombineerd te  worden met live muziek voorstellingen of ander vormen van muziek  in 8 natuur korte  film presentaties van 15 minuten (ongeveer 2 uur in totaal).


  DE MUZIEK:
    Om zich liever niet met de te streng commercieel bedachte regels van SABAM te moeten bemoeien, worden de delen van de videos  met muziek, anders dan natuurlijke stemmen of  klanken,  in MUTE uitgegeven  voor het algemeen publiek. Verhalen  zijn     vertolkt  in beelden, liever dan in woorden, eventueel om met  muziek  te combineren.
    Suggesties van de muziek zijn gegeven, maar welke van deze,  kan de keuze van de ander     zijn..
    De muziek die ik in voorraad heb  zijn van het oud of modern klassiek repertoire zoals
    EXTRACTS van LENTOS, LARGOS, ADAGIOS, ANDANTES EN ARIAS
    van composities van:


        Einojuhani  Rautavaara
         ALS: *Cantus arcticus, Op. 61, "Concerto for Birds and Orchestra": II. Melancholy ,             Conductor : Osmo Vanska
Maurice RAVEL
ALS: *Oiseaux tristes ("Sad birds")/ Gaspard de la nuit/  La Valse/ Jeux d'eau, / Ma Mère l'Oie /Miroirs.
From Wikipedia, the free encyclopedia: 'According to SACEM, Ravel's estate earns more royalties than that of any other French composer. According to international copyright law, Ravel's works have been in the public domain since January 1, 2008 in most countries. In France, due to anomalous copyright law extensions to account for the two world wars, they will not enter the public domain until 2015).
        OTTORINO RESPIGHI impressionist
ALS: *Three Botticelli Pictures (Trittico Botticelliano)Academy of St.      Martin in the Fields, Los Angeles Chamber Orchestra / Sir Neville Marriner, (EMIClassics)
        *Queen of Sheba /Philharmonia Orchestra / Geoffrey Simon, (Chandos)
        * Pini di Roma/Fontane di Roma - Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa             Cecilia/Antonio Pappano, (EMI Classics)         
        ARVO PART
        ALS: *Für Alina for piano/ Festina Lente for string orchestra and harp. Deep spirituality minimalist music:
         'That is my goal: time and timelessness are connected. This instant and eternity are  struggling within us. And this is the cause of all our contradictions....'-Arvo part
        . Visuele aanpak:
    De visuele aanpak  is eenvoud , maar metafysisch.
    Bv. vanuit de macrolens, een poëtisch microkosmos vanuit het standpunt van een insect groeit tot de eenheid van een filosofisch macrokosmos.


    Onze technische capaciteit is nog beperkt,  maar wij kunnen een meer  professionele video camera  kopen met jullie hulp of met de tijd..


    **************************************************************************

Auteur over motivatie
    Mijn motivatie als auteur en fotograaf heb ik al geschreven:
    Het ontdekken en delen van de schoonheid, van de  schatten van de natuur en spiritueel  zelfbewustzijn.
    Dit noem ik kunst en filosofie.
    Wat betreft de 'muze', coauteur  en co-fotograaf  Myriam Vandenberghe,  dit zijn haar woorden..:
    'Aaaaarrrrgghhh…Ik heb geen woorden.'
    Zij liever wil liever spreken door middel van haar kunst.
    Personage beschrijving:
    Wat betreft het personage Myriam is een poëtische persoon in zichzelf, zoals de natuur is , en zich openstellen voor haar als voor de natuur is geïnspireerd zijn, omdat het de kwaliteit van hart en geest is die haar schoonheid, de schoonheid van de natuur kan waarnemen, zelfs als zij of de natuur onredelijke kanten heeft, omdat het je dan inspireert om filosoof te zijn..
    Garden Angel is iemand die de persoonlijkheid kan waarnemen van een bloem, boom, insect, vogel, kikker, pad, hommel, zweefvlieg,en zelfs een plantenluis, maar  die bij voorkeur mensen vermijdt.


Film lab
SCENARIO
Bij het dossier zal ik een DVD bijvoegen met fotos. Beelden in die zijn beter dan woorden.
   Geografisch:  het scenario zijn tropische regenwoudrivieren rond Paraty, Rio, Brazilie, en daarnaast, rond een privaat 'natuurreservaat'    Myriam Vandenberghe's magische  tuin in het hart van Gent, België.


7. OVER DE ZEKERHEID VAN FINANCERING
Om betekenisvolle kunstwerken te maken, kunnen wij geld verdienen met wat we doen, maar moeten vermijden om voor geld te werken.
Wij zouden dit project  kunnen realiseren  zonder financiering van anderen, maar het zou wellicht meerdere jaren vergen..
    De natuur is uitgebuit en de maatschappij in crisis, veroorzaakt door  het achteloze denken van de mens :'time is money'.
Velen zoals ik  hebben veel tijd besteed aan het aanvragen van uw steun en krijgen misschien geen enkele steun. Dan kunnen we er maar beter een filosofisch discours van maken…
De Projecten van Naturestudio ontstaan vanuit de bewondering voor de natuur en voor de innerlijke  waarheid van de mens, zonder 'back thoughts' van  materieel profijt . Daarom is Naturestudio in essentie zonder winstbejag, mits de  bureaucratisering ervan, in samenwerking met de zakenwereld (bv SABAM  die zelfs  het zingen met kinderen in crèches, privé-feestjes met muziek, het luisteren met of het  uitlenen aan vrienden van muziek, wil commercialiseren), zal leiden tot verlies van deze kwaliteit.
    Om betekenisvolle kunstwerken te maken, kunnen wij geld verdienen met wat we doen, maar moeten vermijden om voor geld te werken. 

8. OVER  KUNST  CONCEPT
Wat betreft de vraag of deze film een registratie is van de schoonheid van de natuur of een verhaal of artistieke manipulatie van de beelden, laat me mijmeren met u..

Dit is mijn in vraag stellen van hedendaagse kunst (Jan Hoet's concept van kunst):

Wat is meer kunst? Wat is creëren voor u,  in de ware betekenis van het woord, in de diepste zin? Een 'manipulatie' van beelden, om het even hoe commercieel, laag en vulgair, zoals we overal tegenkomen in commerciële en valse publicaties en op het web, (zoals we vinden in veel van de Rap muziek, graffiti kunst of machtwellustige straatmafia en criminele bendes, of onnozele soapopera overdrijvingen, hetzij al dan niet Vlaams, of een daad van spirituele integriteit en medeleven, zelfs al is het enkel een staat van zijn?
Als VAF meer geneigd is in het sponsoren van het eerste  en niet het tweede dan zijn onze concepten van kunst niet compatibel.

Het zijn is de ultieme kunst in het leven. Hoe kan wat vals klinkt en is, meer kunst zijn dan wat waar klinkt en is,  in om het even welke expressie van zijn.
Men kan enkel scheppen, in de ware zin van het woord, door middel van het promoten van spiritueel zelfbewustzijn en dit is enkel mogelijk door zelf spiritueel bewust te zijn.  De rest is futiliteit.


     *******************************************************************'
Dank u voor alles.
van Chapman  
Gent 6 Dec 2010-12-06 ((Sinterklaasdag).

'Voor een duidelijke beeld van wat we van plan zijn en hoe de film er zal uitzien wanneer voltooid'
'van Chapman',
voorzitter  van 'Naturestudio WZV'

'Schoonheid is waarheid,  waarheid schoonheid, - dat is alles wat je kent op aarde,  en alles wat je hoeft te weten.'
(Keats)
Hieronder de uitnodiging voor de avant-premiere in Paraty, Brazilie (2010)

   

Mystic water
Temos a alegria de poder convidá-los  para uma informal pré estréia de     Agua mystica    
por Geraldine van Chapman (vulgo: Xuxu).

Com a participação especial da artista Belga
Myriam Vandenberghe   (macro fotografias).
Fotos de arte da  Natureza  tiradas nos arredores de Paraty

Agua mystica
'Meditação é a contemplação do nosso ser interior,
a consciência clara da distinção entre nosso ser verdadeiro e o ego  criado pelo falso pensamento.'

'Assim como a contemplação de um rio de águas claras  e a consciência da perpétua e gloriosa criação das formas da água à luz do sol, a contemplação da nossa verdadeira
natureza, a auto- consciência espiritual dissolve a obscuridade e confusão de nossos  olhos e corações, enchendo-os de maravilhas e felicidade.

'Assim como a beleza da natureza é a beleza da nossa
verdade interior, que pode estar nos olhos e corações de qualquer um.'


No auditório da
Casa de Cultura de Paraty
Rua Dona Geralda, 177 - Centro Histórico - Paraty RJ
- Cep: 23.970-000   

Kunst voor hulporganisaties, aan slachtoffers van natuurrampen
In deze site worden schilderijen van onze kunstenaars voorgesteld.
Wij bieden een commissie van 30 tot 50% aan de Europese

en Amerikaanse hulporganisaties die ze voor ons via hun websites kunnen verkopen.
Neem contact met ons op voor meer details via onze site:
www.naturestudio.netZijn wij echt eerlijk met elkaar in onze relaties?
PS: Een practische stap naar de oplossing van het probleem van België tussen Wallonië en Vlaanderen, naast eerlijke zorg voor elkaar, is misschien een internationale eenmaking van taal om de dialoog te bevorderen, het doorvoeren door alle Europese staten van een internationale taal als Engels in de scholen, als eerste taal, terwijl we de nationalistische Vlaamse leeuwen en de Franse hanen laten wedijveren over de dominantie van hun eigen taal en 'etiquette'.

Opmerking van de auteurHaat is de valse profeet, liefde is de ware meester
.
Er is geen heilige grond die is gewonnen door wreed geweld en haat.
Heilig is de liefde en het begrip tussen alle mensen.

Iemand die liever het geweld en de oorlog (Jihad) bevordert, eerlijke critici,
eerlijke dialoog en ongeloof veroordeelt getuigt niet van ware intelligentie, dit kan geen liefde zijn.

Het kan geen echte vrede brengen aan alle mensen op aarde.

Is het te gevaarlijk om naast iemand te staan die dit zegt?


Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.netKunst voor hulporganisaties, aan slachtoffers van natuurrampen
In deze site worden schilderijen van onze kunstenaars voorgesteld.
Wij bieden een commissie van 30 tot 50% aan de Europese en
Amerikaanse hulporganisaties die ze voor ons via hun websites kunnen verkopen.
Neem contact met ons op voor meer details via onze site:
www.naturestudio.net

Echte muziek is geboren met vleugels, geen haken.
Gent, 22/07/2011
Voice of eternal love music project

Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.net


Echte muziek is geboren met vleugels, en om vleugels te schenken, geen haken.
Gecreëerd om te inspireren, om allen die luisteren te verheffen, niet belasten.

Echte muziek, zoals echte kunst, is geboren op een stil moment wanneer de oprechtheid van het hart en de generositeit overvloeit. Het is de uitbarsting van vreugde, of pijn, van alles wat we voelen en voor leven, voor de alomarmende ogen van de poëzie, van dat bewustzijn dat ons allen verenigt, zoals spiritueel water, vrij gegeven en vrij gegeven.

Wat blijft er over van de heiligheid and de edelheid van muziek, wanneer in plaats van zich vereerd te voelen de componist mensen zou belasten, hij u aan hem verschuldigd acht (zoveel te eisen per lied, per keer, per jaar), als je luistert of met de wereld het lied van zijn hart vrij deelt ???
Dan zou muziek, een lied van het hart, niet langer een spirituele gift zijn, maar een lening met interesttarieven.
Niet als vrije lucht voor iedereen, maar als aardse goederen verhandeld, toegevoegd aan de last van al de nodeloze bureaucratie en financiële schulden die wij dragen in deze mensgemaakte wereld.

The auteursrechten reglementen zijn in deze zin te ver gegaan.

En als we kijken naar de spirituele uitdrukking vertolkt in veel van de  populaire moderne muziek, zouden we kunnen stellen dat zijn ziel verarmd door de ijdelheid en machtslust, naam, uitwendige vorm of commerciële interesses.

Reglementen die u haaks staan op de klok van de spirituele evolutie van de mensheid,  zijn geëigend tot het scheppen van onenigheid binnen en tussen ons in de maatschappij.
De onbetwistbaarheid van een heersende macht vooropstellen, in plaats van een groeiende diepere verstandhouding tussen mensen bevorderen, is tegen het spiritueel goed van alle mensen, verheffen de mensen niet boven het botte ego, maar voedt het. Wat eindeloze onredelijkheid, bezitterigheid en gewelddadige relaties tussen mensen en andere levende schepsels creëert.

En die organisaties die muziek gevangen hebben gezet in kooien van financieel 'royalties', hebben zij alle componisten en de muzikanten zelf gevraagd, vooraleer hun haken te bevestigen aan hun muziek and hen verhinderen 'to fly to heaven' ?

Als reglementeringen niet overeenkomen met de gevoelens van de mensen, dan zijn ze niet voorbestemd om te duren. Wij kunnen ze veranderen.
Echte muziek is geboren met vleugels, geen haken.

van Chapman    
vertaling door Myriam Vandenberghe
Voice of eternal love music project       Philosophic Community Projects      www.naturestudio.net
Sabam en de Taliban: een uitnodiging tot verandering-

Het verbieden van muziek zoals de Taliban doet, zowel als het verbieden aan degenen die de middelen niet hebben tot het betalen van bijdragen voor het delen van muziek, is pogen om het menselijk hart te verstikken, een manier tot het verarmen van zelfuitdrukking en de meest nobele en genereuze vormen van relatie.
Vandaag ( jaar 2011), vind men , zelfs voor privaat gebruik, verbodsbepalingen om van muziekopnamen te maken of zelfs uit te lenen of met vrienden te delen, buiten de familie. Men ontvangt de rekening voor het betalen van bijdragen aan muziek copyright organisaties, zelfs in de non-profit sector,  zoals VZW's. Voor SABAM,  moeten zelfs  kinderopvangcentra bijdragen betalen voor het spelen of het zingen van muziek met kinderen. Is dat niet te ver gegaan?

Als een auteur, zou ik het delen van mijn werk in deel of geheel voor edele doeleinden vrijmaken, ik als kunstschilder en fotograaf ben tevreden om geld te verdienen als ik mijn werk verkoop en zal geen gebruiksrecht aanrekenen voor alle keren dat mijn werken worden tentoongesteld, gefotografeerd of gratis gedeeld voor de spirituele verrijking van mensen. Waroom zal ik anders denken als componist?
Regeringen zouden niet moeten besparen in subsidies voor kunst, zoals nu het geval is in Nederland, (in 2011), maar besparen in de exploitatie en verarming van de kunst voor kleingeestig en begerige geldspeculatie, in het bijzonder hoe de vrijheid van het vrij delen van schoonheid.  Muziek is verarmd door deze commerciële geest van de kant van producenten of impresarios of de muziekindustrie.
Muziek spelen, luisteren of het opnemen van radio of CDs voor privaat gebruik zowel als voor publiek altruïstische culturele doelen, als voor de non-profit sector zouden moeten vrijgemaakt worden.

Op de websites van muziek en kunst copyright innende verenigde organisaties, mis ik de lijst van de genereuze muzikanten of artiesten die zichzelf distantiëren van de hebzuchtigheid van geld interesse van de 'royalties  betalen politiek' enkel voor het zien of het lezen of het luisteren naar hun werken of composities.
Zou je willen meewerken in het verwerven van leden voor zulk een lijst?
Indien ja, als je in welke vorm dan ook verbonden bent aan muziek, = muzikant, opvoerder, organisator, dirigent, leraar, of student, een liefhebber of simpelweg een muziekliefhebber, voeg u bij ons die de wetmakers en politiekers meer wetgevingen vragen voor de vrijheid van cultuur, kunst en muziek van de kooien van financiële speculanten.

Als u akkoord bent deze redenering, geef ons dan uw naam, beroep of relatie tot de muziek.
U mag een kleine commentaar geven na uw naam met een kopie van deze tekst en mail mij terug op het contact adres op het website www.naturestudio.net  en ik zal proberen de handtekening en de commentaren samen te voegen in een soort blog page (zonder uw privaat email adres) naar :  http://www.naturestudio.net/voice_of_eternal_love_music_project.html
U mag ook deze tekst doorsturen naar andere muziek gerelateerde mensen als u wil.

Dank u en het beste.
van Chapman    (vertaling door Myriam Vandenberghe)

Voice of eternal love music project
Philosophic Community Projects
www.naturestudio.net

Wereldnieuws
Answer from OBAMA
April 8, 2011

Dear Friend:

Thank you for writing.  I have heard from many Americans about animal welfare, and I value your input.

I am committed to making my Administration the most open and transparent in history, and part of delivering on that promise is hearing from people like you.  I take seriously your opinions and respect your point of view on this important matter.  Please know that your concerns will be on my mind in the days ahead.

Thank you again for writing.  I encourage you to visit www.WhiteHouse.gov to learn more about my Administration or to contact me in the future.


Sincerely,

Barack Obama

********************************************************************************************************

   VZW Naturestudio
Door Myriam Vandenberghe                                        

Gent, 17 augustus 2011
Pleidooi voor een natuurvriendelijk Gent                                                              

Aan de Burgemeester van Gent en Schepen van Milieu,

Het is duidelijk dat er bij de aanleg van het park geen rekening gehouden werd  met de natuur, zelfs zonder kennis van zaken over de meest elementaire dingen als welke soort bomen groeit in welke soort grond en zonder variatie in steriele uniformiteit, het grootste deel van de bomen legden er het loodje bij neer. Meer en geschikte soorten bomen, zouden kunnen aangeplant worden maar met grotere tussenruimten dan  oorspronkelijk werd aangeplant, zodat ze zich natuurlijk kunnen ontwikkelen. Struiken die bloeien op bepaalde tijdstippen zijn ook onmisbaar.
Het 'park'  werd een steriel en koud terrein, weinig uitnodigend zowel voor mens als dier.
Iedere 14 dagen wordt men geplaagd door enorm luidruchtige grasmachines, zelfs met deuren en ramen dicht valt er niet aan te ontsnappen, en dat voor vele uren aan een stuk, ik krijg er hoofdpijn van. Er wordt zelfs gemaaid als het gras er nog gemillimeterd bijligt , zoals in de langdurige droge periode in de lente. Totaal absurd en het gras leed er zelfs onder met kale plekken tot gevolg.
Vroeger, voor de bouw van het gerechtsgebouw was het braakliggend terrein een paradijs voor vlinders en bijen en tal van andere insecten met de vele wilde bloemen, nu biedt het een koude aanblik. Het is waar, sluikstorten van onverschillige mensen vormde wel een groot probleem, maar daar zijn toch andere oplossingen voor dan alles kort te wieken?
Daarom heb ik een voorstel, waarom van het nu nutteloze grote grasveld dat trouwens niet of weinig gebruikt wordt geen wilde bloemenweide maken met brede gemaaide natuurlijk golvende paden voor wandelaars die kunnen genieten van de prachtige aanblik van wilde bloemen, vlinders en bijen, met bijvoorbeeld twee maaibeurten per jaar voor het hele terrein.  Wellicht weet u dat het wilde bijenbestand enorm bedreigd is in Vlaanderen! en daar kan Gent iets aan doen!
Het terrein leent zich ook uitstekend voor een grote natuurlijke vijver, een drinkplaats voor vogels, een toevluchtoord voor tal van bedreigde dieren en insecten.
Het kan alleen een win-win situatie zijn waar iedereen bij gebaat is, zowel mens als dier en niet te vergeten de stadskas! Het betekent een besparing op uitgaven, die energieverslindende grote grasmachines moeten niet of enkel twee keer per jaar ingezet worden, minder luchtvervuiling en lawaaipolutie.  Laat ons Gent tot een natuurvriendelijke stad maken! Het breekt mijn hart als ik de grasmachines de lieftallige dappere bloemetjes die er toch nog in slagen tussen de maaibeurten te bloeien, genadeloos onthoofd zie worden.

Met vriendelijke en hoopvolle groet,

VZW Naturestudio
Myriam Vandenberghe
Filips van Cleeflaan 129
9000 Gent
Email: info@naturestudio.net  25 Feb. 2011
sinds 2010 officieel een VZW.


Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.net


Echte engelen vernietigen niet de mens,
maar de valsheid in hem.
van Chapman

Wat is relevant in de kunst vandaag ?
Onze standpunten en vragen

(What is relevant in Art today ?  OUR STANDPOINTS AND QUESTIONS
vertaald door Myriam Vandenberghe)

van Chapman
- Filosofische Gemeenschapsprojecten-

www.naturestudio.net

Als men zich bezighoudt met de stijl van schilderijkaders bijvoorbeeld, of ze al dan niet modern zijn of in stijl zijn is dat relevant voor de wereld van vandaag?

Het is niet omdat een vorm modern is van  stijl dat het oprecht is in geest. Maar als een kunst tijdloos is, is het omgekeerde waar.
Als een werk oprecht is en mooi in geest en vorm dan is het altijd actueel.


Ik bevooroordeel geen werk omdat het modern is. Dat is in feite de betekenis van mijn (Abstracte Watervormen) Abstract waterforms 1 from Mysticwater video, om over te brengen hoe abstract sommige aspecten van de natuur kunnen zijn, en een werk gebaseerd op zulke abstracte vormen spiritueel kan zijn in de betekenis dat het mensen kan helpen te zien wat is. Kijk naar de overweldigende schoonheid en rijkdom die we hebben in de natuur, die de wereld aan het vernietigen is als ze blind is. Kunt u mij garanderen dat de hedendaagse kunst geen uitstekende spirituele werken bevooroordeelt, (zoals die van Myriam vandenberghe), alleen omdat ze niet modern zijn in stijl?

Is bijvoorbeeld een werk relevant voor de wereld, zelfs als het alleen nog  méér bijdraagt aan de bestaande vervuiling en ongevoeligheid van de wereld?
Bijvoorbeeld het maken van Cloaca's, uitwerpselen van goed voedsel als kunst in een wereld waar mensen van honger sterven, of het tatoeëren van varkens in een wereld waar zulke dieren in kerkers leven enkel voor consumptie, zonder het recht op een leven waard die naam, is dit meer spiritueel and relevant voor de wereld van vandaag?

Ik ben hier om te luisteren en proberen te begrijpen, omdat zoals ik zie, een werk die uitdrukking geeft aan een diepe verbondenheid met de natuur en het leven, te bestempelen als alleen maar decoratief, simpelweg omdat het niet modern is in stijl, inderdaad een onrechtvaardige, tragikomische projectie is.

Een waarachtige, rechtvaardige of vriendelijke geest is nog altijd goed zonder vorm.
Maar wat is een vorm, hoewel hedendaags, zonder waarachtige geest?

Als het in een werk gaat om de vorm of een stijl,  en geest, rechtvaardigheid, waarheid, de gezondheid van het leven of de vrede in deze wereld van geen belang is, is het dan relevant in de hedendaagse kunst?

Als een ware geest vorm aanneemt, om het even welke stijl dan is het kunst.

Eens hoorde ik de vraag: "Kan Kunst de wereld redden?".

Wat de wereld kan redden is geen kwestie van stijl maar van bewustzijn. Het is geen mode of stijl van kunst, maar het verenigen van een waarachtige vriendelijke en oprechte geestesingesteldheid in actie in om het even wat we doen. Om bescheiden genoeg te zijn om te zien wat is en niet iemand, of om het even wat bevooroordelen zelfs niet vanuit een geloof.

Er is substantieel niets nieuws in een kunstwerk of revolutie, als men een vorm van ijdelheid van macht vervangt door een ander, een vooroordeel voor een ander.
van Chapman
- Filosofische Gemeenschapsprojecten-
Ware engelen vernietigen niet de mens maar de valsheid in hem.
www.naturestudio.net


Abstract waterforms 1 from Mysticwater by van Chapman
?PlayVideo
van Chapman
- Filosofische Gemeenschapsprojecten-
Ware engels vernietigen niet de mens maar de valsheid in hem.
www.naturestudio.net


www.naturestudio.net


VRAAG AAN OBAMA
Beste Obama, vooreerst wil ik u feliciteren voor de eenvoud en de positieve kracht van uw laatste toespraak waarin competitie niet overheerst maar beroep doet op nationale en internationale samenwerking.
.http://www.whitehouse.gov
De beste manier van concurreren is om samen te werken.
U sprak over het bouwen aan de toekomst.
U zei onder meer dat Amerika zich om de kwaliteit van voedsel, water en lucht in Amerika bekommert.
Als natuurliefhebber maakt niets me meer depressief dan het getuige zijn van  de snelheid waarmee de menselijke ontwikkeling vervuiling veroorzaakt heeft van land en zee en er nog steeds mee doorgaat, de vernietiging van de natuurlijke schoonheid bijna overal op deze planeet,  met zijn onbeperkte voortplanting en de drukke, lawaaierige vooruitgangkoorts.

Mijn vraag is:
Met al het gepraat over het bouwen aan de toekomst, heeft Amerika, deze natie van grote uitvinders van de moderne manier van leven, concrete plannen en besluiten om wereldwijde enorme pollutie veroorzaakt door technologische vooruitgang, door plastiek afval , bijvoorbeeld, plannen voor investering in manieren, zoals in Japan, van het recycleren van plastiek afval en kunststoffen terug tot olie,  of ernstig competitief wetenschappelijke onderzoek naar het recycleren van kernafval??


http://www.flixxy.com/Convert-plastic-to-Oil.htm

Uw vriend en supporter

van Chapman
www.naturestudio.net

To dear Obama

Re: Thank You for Your Message

If you say America is not and will never be at war with the Islam.
I understand by that you say that consciousness is not at war with someone but simply sees what is wrong in his or her thinking, and in doing so, is free of it. To hate is not to be free of it. But to see something as it is is to be free of it.
Anyway it is better to hate falsity (for example in an ideology or belief ) than to hate the people who might be with false thoughts, false beliefs or under an illusion.
Even so, it is better to kill a head mass murderer  criminal terrorist than to let a terrorist inspire others to kill a nation of people, just because they were Americans, or Jews, or Christians as Bin Laden would have liked to.

If you read the life of the Prophet , and the Koran, like Bin Laden, they promote  discrimination of people according to their belief and sentence those ultimately to subjulgation, slavery or death, if they do not willingly convert to the Islam.

But  If you say that terrorism is not a part of the true Islam,
What do you do with sentences in the Koran like: (Surah 4:89 -"Those who reject Islam must be killed. If they turn back (from Islam), take (hold of) them and kill them wherever you find them...")?

And if you admit that terrorism is indeed part of the Islam, that its  deology promotes the opposite of what you stand for (freedom from discrimination on basis of belief, and belief on the essential consciousness in all humans), do you think the solution will be in killing those who follow the fundamental violence of this ideology, or in revealing, bringing to light the contradictions within this ideology, therefore helping to free the minds of fanatic blind followers, even if Muslims might take any criticism on their belief as war against the Islam and as a reason for war against you?
For Muslims  dialogue with unbelievers is not desirable  because one may not question the Belief of the Prophet. In fact, as I wrote to President Bush, terrorists are not afraid of bombs, but of questions.


Thank you for bringing hope  to the world.

Geraldine Chapman
artist name: van Chapman
www.naturestudio.net


Reactie op de Canvascollectie - Preselectie - Oostende 27 Januari 2012

In Oostende MU-ZEE, toen ik  mijn werken op de vloer plaatste met het gezicht naar de muur, alleen de achterkant tonend en aan de jury vragend om me te vertellen  welke kant het echte kunstwerk was.
Elk op onze beurt, Myriam en ik werden kortstondig geïnterviewd door een jonge en vriendelijke vrouwelijke jury.
Ik legde uit dat ik deelnam aan de Canvascollectie uit sympathie voor de cultureel-humanitaire aanpak van de TV zender Canvas (van waaruit de Canvascollectie werd gepromoot) en dat zelfs als mijn werken niet geselecteerd werden, ik gekomen was om bij te dragen aan een dialoog over Kunst.
Ik heb bewondering voor journalisten die kunnen schrijven onder stress, omdat ik dat niet kan. Ik maak fouten.
Ik heb mij verontschuldigd  om voor dagen, hele nachten niet geslapen te hebben en dat ik omwille van praktische problemen  niet op tijd kon komen, maar gelukkig bleek dat geen probleem te zijn voor de plaatselijke organisatie.
Ik heb aan de jury mijn gedachten gegeven over Hedendaagse Kunst, uitgeprint in zeven haasten, hen uitnodigend om te reageren en zei dat ik hun respons zou publiceren op de site van Canvas en die van mij (naturestudio.net).
Nadat we gekeken hadden naar mijn video 'Abstract Waterforms from Mysticwater' ( welke door een of andere incompatibiliteit in hun laptop erg onstabiel was),  overlegden ze met elkaar zonder mijn aanwezigheid. Toen ik uitgenodigd werd om terug te keren om hun beslissing te vernemen, sprak een van de juryleden tot mij en zei dat de dialoog over Kunst haar interesseerde.
Zij suggereerde om te werken aan de individuele watervormen, omdat zij ze de moeite waard vond, maar de constante opeenvolging van de beelden in mijn video vond ze te overweldigend. En ze stuurde me weg van de selectie.
Ik heb hen gevraagd om te reageren op mijn uitnodiging tot dialoog over Kunst, glimlachte en vertrok, mijn doelstellingen voor mijn komst bereikt te hebben.
Ik kan begrijpen dat zij de beelden van mijn video te overweldigend vond.  In België hebben we geen bergwatervallen zoals in Brazilië die ik gefotografeerd had.  Maar voor mij, zo een overweldigende overvloed van natuur zoals getoond op mijn video, in tegenstelling tot wat het teweegbracht bij haar,  heeft de vermogen om mijn geest te verstillen.

Mijn vriendin Myriam Vandenberghe vertelt mij hoe ze verbaasd waren over haar natuurschilderijen en zelfs mensen van andere sectoren kwamen kijken om de schoonheid te bewonderen, nieuwsgierig over de unieke fijne techniek, maar de jury op het einde beschouwde ze als 'decoratief 'werk, alhoewel van een hoge kwaliteit in hun mooie kaders, niet passend in hun concept van wat kunst dient te zijn vandaag. Ze werd dus ook weggestuurd van de selectie. ( Dat was wat wij hadden gedacht hoe ze zouden reageren, zoals Jan Hoet ooit eens gedaan heeft en waarom ik bereid was om het  hedendaagse kunstconcept te confronteren op een filosofische manier)

Nadien, al wandelend langs het strand van Oostende glimlachte ik naar de zachte duinvormen en patronen  in de zon en fronste bij de aanblik van plastiekafval hier en daar half begraven in het zand, die het zeeleven  en vogels vergiftigd, het riep beelden op die men terugvindt in de hedendaagse kunst.

Ik overdacht de incompatibiliteit tussen de 'computerprogramma's ' van diegenen onder ons die vibreren in harmonie bij een glimp van natuur, en diegenen die zo vervreemd zijn van de natuur, diegenen  voor wie het afval van de beschaving, de plastiek colaflessen, de soepblikken, de plastieken vodden,  zand en zee vervuilend, hen inspireert en waar ze geraakt door worden als kunstvoorwerpen.

Abstract waterforms 1 from Mysticwater by van Chapman
?PlayVideo
Naturestudio vzw
Naturestudio  VZW  Algemene vergadering Januari 2012

Vereniging Zonder Winstoogmerk
verkort: Naturestudio
Ondernemingsnummer 
  BE 0820.656.127
www.naturestudio.net

Wij zijn samengekomen zoals overeengekomen na nog een jaar van Naturestudio VZW, om te evalueren wat we hebben gedaan en hoe verder te gaan om onze internationale artistieke vredesprojecten te realiseren.
Dit jaar was door van Chapman, nagenoeg iedere dag gewijd aan het filmen van scènes voor de film 'Garden Angel' in Blue-ray HD video technologie.
Terwijl Myriam Vandenberghe bijna dagelijks macro opnames gemaakt en bewerkt heeft. Met haar haar magische natuurfoto's, studie en liefde voor alle wezens en de schoonheid van de natuur heeft zij onschatbare contributies geleverd heeft aan  internationale natuurforums:
http://cubits.org/buglife/
http://allthingsplants.com/
Als een stap voorwaarts tot het vinden van coproductie voor onze Naturestudio projecten  heeft Naturestudio dit jaar contact opgenomen met de televisiezender 
Canvas en werd haar bijdrage 'Naturestudio Minute' aan 'Canvasminuut' goedgekeurd.


Naturestudio heeft zich bij de media (Radio Klara en Canvas), gevoegd door middel van  schrijven en het voorleggen van werken aan de 'Canvascollectie'. De aangeleverde werken zijn fotowerken van 'Light over Water' (een meditatie op het liefdesbewustzijn);


Myriam Vandenberghe, DEELNEMERSNUMMER: 3247  is ingeschreven voor de preselectie van De Canvascollectie. Preselectieplaats: Mu.ZEE Oostende Datum: 27/01/2012 in de Namiddag  Uiterlijk 1 week voor de preselectie ontvang je nog een mail met het exacte tijdstip en alle praktische informatie. Je kunt dan ook je profiel verder aanvullen/bevestigen: (titels van de werken, afmetingen, profieltekst,…) VRT Klantendienst 9-12 working days 027412580

'Mijn werken willen de bescheiden getuigen zijn  van  het sacrale en de magie van het kleine in de natuur. Wij moeten het niet te ver gaan zoeken, het wonderbaarlijke omhult ons voortdurend en de fragiele magie van het leven openbaart zich aan wie er open voor staat.'
Technisch is mijn werk het resultaat van diverse lagen inkten en vernis op paneel.
White Poppy Filed + detail Mossy Stone in a river +  In the Dark Forest
  
De Canvascollectie
Opnieuw heeft Naturestudio dit jaar geen inkomsten verworven. Wij hebben persoonlijk betaald voor alle kosten voor het realiseren van deze projecten.
Op het ogenblik zijn wij in een ontwikkelingsfase maar hopen om minstens de middelen te verwerven om de kosten te dekken met de evenementen in onze agenda.

Een van de projecten die fondsen kan verwerven is 'Portret in het Café', een filosofisch gemeenschapsproject, startend in de eindejaarsvakantiedagen. Een mogelijke tentoonstelling van dit werk zouden plaatsvinden ergens in het volgend jaar in het theater 'Tinnenpot' in Gent.
Momenteel in het atelier in Gent, zijn we de werken en schilderijen begonnen bij een rivier in een regenwoud van Brazilië in 2010, aan het voltooien.  Een kunsttentoonstelling is gepland voor de lente 2012 in een galerij te Gent. Ik had een samenkomst met Gwen en Myriam individueel in de maand Februari maar deze tekst was nog niet compleet en gecorrigeerd, zo hebben we bij onze samenkomst op woensdag 21 maart om 12 u het verslag getekend. 
PS: De uitkomst van de Canvas Collectie is een positieve dialoog over 'Wat is relevant in de Kunst vandaag' en een diepe meditatie over 'ontegensprekelijke autoriteit' is gepubliceerd op www.naturestudio.net.

Aanwezig De Stichters:
stichter, bestuurder en voorzitter Geraldine Fonseca Chapman,
stichter, bestuurder, secretaris-penningmeester Myriam Vandenberghe,
stichter en hulpsecretaris Gwendolina Ghislaine Jimmy De Coninck,

*******************************************************************************************
Algemene vergadering Februari 2011
Vertaald in NL bij Myriam Vandenberghe


We zijn samengekomen om  te bespreken wat we verwezenlijkt hebben in het eerste jaar 2010 en om hoe verder te gaan in de realisatie van onze artistieke, filosofische en internationale vrede- promotende  activiteiten.

Gedurende het eerste jaar is er een nieuw medium namelijk het audio-visuele in de vorm van natuurfotografie en natuurvideos  verkend.

Het 'Aquamystica' of 'Mystic Water' project is ontstaan in het begin van het jaar 2010 geïnspireerd in de natuurvormen van de Atlantische Regenwoudbergketen  in Brazilië.
Het Cultuurcentrum van Paraty in Brazilië heeft zijn deuren geopend voor een avant-premiere van dit Naturestudio's Project, natuurfotos van Chapman & Myriam Vandenberghe, vertoond aan plaatselijke museumconservators, foto-festival organisators, de Burgemeester van Paraty, plaatselijke politici en vrienden.

Dit jaar heeft Naturestudio geen inkomsten verworven - tot nu toe hebben wij alles zelf bekostigd. Op termijn hopen we natuurlijk inkomsten te verwerven maar we zitten nog volledig in de uitwerkingsfase van deze projecten.

De hiernavolgende documenten bevatten  voorbeelden van Naturestudio's projecten of filosofische visies zoals we gepubliceerd hebben op onze website
WWW.NATURESTUDIO.NET, en voorstellen aan personaliteiten en de wereldpers, zo als  de actievoerder tegen klimaatswijziging Al Gore, de directie van de culturele zender Radio Klara, BBC, Al Jazira TV kranten De Standaard en De morgen en aan het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Aanwezig: de Stichters:
Geraldine Fonseca Chapman,
stichter, bestuurder en voorzitter;
Myriam Vandenberghe,
stichter, bestuurder, secretaris-penningmeester;
Gwendolina Ghislaine Jimmy De Coninck,
stichter en hulpsecretaris


  Naturestudio VZW
Vereniging Zonder Winstoogmerk
verkort: Naturestudio
Ondernemingsnummer 
  BE 0820.656.127
www.naturestudio.net
Naturestudio is een concept van Geraldine Fonseca Chapman
(kunstenaarsnaam: van Chapman)
dat al bestond voor het een VZW wordt en dat zal blijven bestaan na de ontbinding van de VZW.


Artikel  2. De Vereniging heeft als doelstellingen:
a.    Het sensibiliseren van mensen voor de schoonheid van de natuur en van het goede hart, de ziel, via Kunst en Filosofie.
b.    Het spiritueel zelfbewustzijn te promoten, als tegenwicht voor de spirituele armoede van de tijd.
c.    Meer vreedzame oplossingen voor wereldconflicten te vinden
d.    en meer rechtvaardige sociale interrelaties te ondersteunen via de creatie en realisatie van  filosofische, culturele en artistieke werken, projecten en evenementen. '

De doelstelling van Naturestudio VZW kan niet gewijzigd worden.

Naturestudio vzw Algemene vergadering
Jaarverslag 2012
We zijn samengekomen om te bespreken wat we verwezenlijkt hebben in het 3de jaar  van NATURESTUDIO's bestaan: 2012, en om hoe verder te gaan in de realisatie van onze artistieke, filosofische en internationale activiteiten voor de vrede. Wij werken verder in deze richtingen, ook met publicaties op onze website met boeken van lyrische, poëtische en spirituele meditaties, de bundel :
"Light over water" Een meditatie over liefdesbewustzijn tekst en  foto's:  van Chapman.
http://www.naturestudio.net/light_over_water_webversion_january.html

.
Zoals  van het begin, werken wij verder met het audiovisuele in de vorm van natuurfotografie en natuurvideos . Myriams's  vrijwillige contributie aan  kunst en wetenschap deze jaren zijn indrukwekkend.  Als voorbeeld, onderaan vind men een pagina van de inventaris van haar grote collectie van magische foto's,  waaronder planten en insecten, zoals bv. bijen met wetenschappelijk Latijnse namen.  Een liefdevol werk die prijsloos is en zal zijn. 
Vervolgens ook voorbeelden van brieven die ik, van Chapman,  aan Obama en anderen gestuurd heb om hen te inspireren tot vreedzame oplossingen  voor wereldconflicten.
In het jaar 2012, zoals gewoonlijk, hebben wij  een kunsttentoonstelling gehouden, deze keer in België,  in het hart van Gent, in de middeleeuwse kelderzaal van 'Restaurant  Brasil' gedurende + een maand  met schilderijen begonnen in het Atlantische regenwoud van Brazilië in 2010. De affiche volgt hier met  documenten van Naturestudio's projecten of filosofische visies gepubliceerd op onze website WWW.NATURESTUDIO.NET, en voorstellen aan personaliteiten en de wereldpers.
  Bijen door Myriam Vandenberghe
Voorbeelden van geïdentificeerde bijen:
Andrena bicolor
Andrena chrysosceles
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena fulva
Andrena haemorrhoa
Andrena nitida
Andrena rosae
Andrena tibialis
Andrena sp.
Anthidium manicatum
Anthophora furcata
Anthophora plumipes
Apis mellifera
Chelostoma campanularum
Coelioxys sp.
Colletes daviesanus
Colletes halophilus
Colletes hederae
Dasypoda sp.
Halictus rubicundus
Hylaeus communis
Hylaeus sp.
Heriades truncorum
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum sp.
Macropis europaea
Megachile willughbiella
Megachile sp.
Melecta albifrons
Melitta nigricans
Nomada fulvicornis
Osmia caerulescens
Osmia cornuta
Osmia leiana
Osmia rufa
Osmia sp.

Bumble Bees
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus lapidaries
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Bees - Brazil
  Apis melifera
  Megachile sp.
  Eulaema meriana


***
Dit jaar als in de voorgaande heeft  Naturestudio geen inkomsten verworven - tot nu toe hebben wij alles zelf bekostigd met een minimum inkomen. Op termijn hopen we natuurlijk inkomsten te verwerven maar we zitten nog volledig in de uitwerkingsfase van deze projecten.
BOEKJAAR 2012
Algemene vergadering 
Gent:     Januari 2013  Aanwezig: de Stichters:

Geraldine Fonseca Chapman,
stichter, bestuurder en voorzitter;
Myriam Vandenberghe,
stichter, bestuurder, secretaris-penningmeester;
Gwendolina Ghislaine Jimmy De Coninck,
stichter en hulpsecretaris
Filosofisch gemeenschapsproject
www.naturestudio.net
***

Domestic Philosophy:
If my Bonitinha does not see that my faults are diminishing is because she is just adding them up.


***
LETTERS  TO OBAMA 2012
Thank you for contacting the White House.
"The hurricane Sandy came as an eye opener to America and the world as to whom is the most obvious candidate for the Presidency: Obama, who is investing the most on green energy to counter the global warming (which is producing such calamities), or Romney, who finds it scandalous to invest so much on green energy as Obama does. I hope Americans will see it before it is too late."
van Chapman
***
-Dear Obama,
Send you this meditation:  "The petty God of a petty mind",
because you can understand;
I will publish it on our website + your answer, if I get one. All the best,
yours, Geraldine (van Chapman)
Meditation
"The petty God of a petty mind"
Sedating before slaughter is in the agenda for all European countries.
In this sense Europe is on the right direction of consciousness, of humane treatment for all, and spiritual evolution. I would like to see the same in the whole world. But there are people against it to our surprise, from religious groups!
On the News, Muslims and Jews in Europe object to the more humane way of sedation before slaughter. Part of a duty of Muslims is the offer of a sheep in Mecca in a non sedated, brutal and bloody ritual slaughter.
LOVE OR THE HOLY SPIRIT is simple:
'DO NOT TO OTHERS WHAT YOU WOULD NOT HAVE DONE UNTO YOU.'
A human is better than a beast by the virtue of the love, compassion in him. Can one enjoy how a lion brutally kills his prey? Can one enjoy it being the prey? No.
I would like a happy life and a peaceful death without fear or suffering. So I wish to others.
An unearthly Paradise is  to 'love our enemies', when the "lion" and the "sheep" shall lay peacefully together, (as our cats and dogs can be friends, contrary to their earthly instincts).
Do Muslims want to be discriminated for their Beliefs? No.
Yet discrimination of belief is central in Koran : (3: 85)"If anyone desires a religion other than Islam (submission to Allah), never will it be accepted of him; and in the Hereafter he will be in the ranks of those who have lost (all spiritual good"). 
Are Muslims to convert all people without question, even professing non-violence, as vegetarians, Buddhists or Yogis, to a religion which demands violent ritual slaughter, not to mention the horror of 'Honour' Murders, illegal crime in the civilized world? 
Paradise, the eternal Spirit of love itself, cannot be reached by perpetuating the brutal predator in us, the unnecessary martyrdom of sheep, nor in violating people, in denying them their right to critical questioning, to practice non- violence.
A violent terrorist by a terroristic belief is not yet a full grown human, much less an angel, or the messenger of God.
To be a religious terrorist is to adore what Krishnamurti called a "Petty God of a petty mind".
van Chapman
***
Filosofisch gemeenschapsproject van Chapman  www.naturestudio.net
***
From a dialogue with a fanatic Muslim
Cc to the press: lezers de morgen ; knack ; standaard ; terzake@canvas.be

Haat is de valse profeet, liefde is de ware meester.
Er is geen heilige grond die is gewonnen door wreed geweld en haat.
Heilig is de liefde en het begrip tussen alle mensen.
Dear Erci,
Iemand die liever het geweld en de oorlog (Jihad) bevordert, eerlijke critici, eerlijke dialoog en ongeloof veroordeelt, getuigt niet van ware intelligentie, dit kan geen liefde zijn. Het kan geen echte vrede brengen aan alle mensen op aarde.
if it interests you, I found a site on internet where the innumerous attacks on Jews and Christians by Mohammed on the Koran, in name of God, as the author of the site declares, proofs that Muhammad's Quran is as UNGODLY as Hitler's Mein Kampf.
http://www.inthenameofallah.org/Total%20War.html
Be well.
van Chapman
PS NOTE Dear Muslim, I can even know what you might say next, defending all the violence in the Koran against the freedom to see for oneself or beliefs other than the Islam, so I can already have the next question for you: are you saying that people have to sacrifice peaceful non violence for the sake of brutal violence in name of the Most forgiving and the religion of Peace?
I can even know what you might say next, so I can already have the next question for you: are you saying that I have to sacrifice non violence for the sake of brutal violence in name of the Most forgiving?
Can I help it in any way with my work for peace in the world?

***

Philosophic Community Projects - Filosofisch gemeenschapsproject
www.naturestudio.net
True angels destroy not men, but the falseness in them
van Chapman
***


Kunst voor hulporganisaties, aan slachtoffers van natuurrampen
In deze site worden schilderijen van onze kunstenaars voorgesteld.
Wij bieden een commissie van 30 tot 50% aan de Europese en Amerikaanse hulporganisaties die ze voor ons via hun websites kunnen verkopen.
Neem contact met ons op voor meer details via onze site:
www.naturestudio.net
***

Belangrijke punten van het Statuut van Naturestudio VZW
(Gedaan te Gent, op 18/11/2009) (De doelstelling van Naturestudio VZW kan niet gewijzigd worden.)
Artikel  2. De Vereniging heeft als doelstellingen:
a.    Het sensibiliseren van mensen voor de schoonheid van de natuur en van het goede hart, de ziel, via Kunst en Filosofie.  b.    Het spiritueel zelfbewustzijn te promoten, als tegenwicht voor de spirituele armoede van de tijd. c.    Meer vreedzame oplossingen voor wereldconflicten te vinden  d.    en meer rechtvaardige sociale interrelaties te ondersteunen via de creatie en realisatie van  filosofische, culturele en artistieke werken, projecten en evenementen. '
De doelstelling van Naturestudio VZW kan niet gewijzigd worden. Naturestudio is een concept van Geraldine Fonseca Chapman (kunstenaarsnaam: van Chapman) dat al bestond voor het een VZW wordt en dat zal blijven bestaan na de ontbinding van de VZW.

Naturestudio VZW
sinds 2010 officieel een VZW.
Vereniging Zonder Winstoogmerk
verkort: Naturestudio
Zetel: Filips van Cleeflaan , 129, 9000-Gent, België
Ondernemingsnummer  or BTW  BE 0820.656.127
IBAN  Naturestudio  BE 57 0015 7842 6335
Zichtrekening: 001-5784263-35
Spaarrekening: 035-6965888-68
Tel 32   (0) 4967855949
ATELIER Tel. : 32(0)92252890
Myriam gsm: 0487 221 082 
www.naturestudio.net  Correspondentie  email  info@naturestudio.net
NUMBER BELGIE stichter, bestuurder   
48.07. 29 514-61    Geraldine Fonseca Chapman
en    54.05.22-394.18  Myriam Vandenberghe stichter, bestuurder

[Index English]
[Index Nederlands]
[Index Português]

[ Canvascollectie-
What is relevant for the world today in Art?]

[Purpose and interactions]

[Light over water a meditation on love Consciousness]
[Nature photos-van Chapman]

[Nature paintings-van Chapman]
[ portraits by van Chapman]

[Nature photos-Myriam Vandenberghe]
[Nature paintings-Myriam Vandenberghe]

[Isolda Hermes da Fonseca]
[Isolda page 2]

[Philosophic Community Project]
[Love or Belief ?]

[Love or Islam?]

[Voice of eternal love-musical project]

[Meditating on world events]

[How to create a pictogram icon]


     contact 


[Index English]
[Index Nederlands]
[Index Português]

[ Canvascollectie-
What is relevant for the world today in Art?]

[Purpose and interactions]

[Light over water a meditation on love Consciousness]
[Nature photos-van Chapman]

[Nature paintings-van Chapman]
[ portraits by van Chapman]

[Nature photos-Myriam Vandenberghe]
[Nature paintings-Myriam Vandenberghe]

[Isolda Hermes da Fonseca]
[Isolda page 2]

[Philosophic Community Project]
[Love or Belief ?]

[Love or Islam?]

[Voice of eternal love-musical project]

[Meditating on world events]

[How to create a pictogram icon]


     contact