www.naturestudio.net


Goed Nieuws
Zoals: Man bedenkt machine om plastiek om te zetten in olie.

Volgende fase:
Mensen moeten een manier vinden om nucleair afval te recycleren en het CO2-klimaat probleem effectief aanpakken.

Man Invents Machine To Convert Plastic Into Oil


The ocean clean up -19-year-old Boyan Slat shows how the sea itself helps us clean it up from plastic trash. - This is worth attention! - All governments of the world should look into it seriously and collaborate with this project:

http://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQMILIEU SITUATIE 2014

Enkele cijfers ter illustratie:

• Er is gemiddeld 7 kg soja nodig als veevoeder om 1 kg vlees te produceren.
• Er is gemiddeld 15.000 liter water nodig om 1 kg rundvlees te produceren.
• 40 % van de wereldgraanopbrengst wordt vandaag gebruikt als veevoeder.
• 8 % van al het gebruikte water is bestemd voor de vlees- en zuivelsector.
• 70% van alle landbouwgrond ter wereld wordt gebruikt voor de vlees- en zuivelindustrie.

Door de stijgende vraag is er dringend nood aan landbouwgrond. Omdat die beperkt is, wordt er vandaag op grote schaal bossen gekapt en platgebrand om land vrij te maken voor de productie van veevoeder. Bossen worden dus gekapt om aan de toenemende vraag naar vlees te beantwoorden. Dit maakt dat het aandeel van de vleesindustrie in de opwarming van de aarde 18 % bedraagt. Vlees is dus een grotere schuldige aan de opwarming van de aarde dan het wegvervoer.

Bekijk ook de achtergrondinformatie bij het thema‘weer’ voor meer informatie over de wederzijdse invloeden tussen voeding en klimaat.

Bron: ‘Terra Reversa’ van Peter Tom Jones, uitgeverij EPO, 2009

7. Vijf bijkomende aspecten van vlees:
1) Veel veld voor vlees, weinig veld voor groenten:

De veeteelt gebruikt 30 % van de totale oppervlakte van land van onze aarde. Hierbij gaat het voornamelijk om weiland om de dieren te laten grazen. Daarnaast is er 33 % van de bewerkbare landbouwgrond die voor de productie van veevoer wordt gebruikt. Dit komt overeen met 78% van de totale oppervlakte die voor landbouw gebruikt wordt ter wereld. Deze oppervlakte is wereldwijd 3,3 x groter geworden tussen 1961 en 2001. Dit heeft te maken met de stijging van de vleesproductie waardoor er ook meer vraag is naar veevoer. Daarbij komt dat een groot deel van deze landbouwgronden in ontwikkelingslanden gelegen is.

Bron: “Stijgende vleesconsumptie, het milieu betaalt de prijs”, p. 19-21.

2) Ontbossing:

We hebben dus veel oppervlakte nodig voor veeteelt. Dat betekent dat niet alleen gronden gebruikt worden als weiland om dieren te laten grazen en voor de productie van veevoer, maar ook dat de toenemende vraag naar vlees ontbossing in de hand werkt.

Bronnen: http://www.wwf.be/nl/wat-doet-wwf/bedreigde-regio-s/amazonegebied/bedreigingen/landbouw-en-veeteelt/701
http://www.seniorennet.be/Dossier/Natuurbehoud/amazonegebied_ontbossing.php

3) Meer vlees op ons bord:

“Een gemiddelde Belg consumeert 270 gram vlees per dag. Dit is niet altijd zo geweest, vroeger was vlees een luxeproduct. Gedurende de 20ste eeuw is de vleesconsumptie gestegen van 30kg per persoon in 1919 tot meer dan 100kg per jaar per persoon vandaag.

Bron: “Stijgende vleesconsumptie, het milieu betaalt de prijs”, p. 19-21.

4) Boeren worden van hun land verdreven:

Volgens de Braziliaanse wet moet 80 procent van het bos in de Amazone blijven staan, maar deze wet wordt met voeten getreden. Cargill (Amerikaanse multinational in de agrobusiness) doet zaken met plantages die zijn aangelegd door het bruut onteigenen van de lokale boeren. Mensen worden bedreigd, huizen worden platgebrand en protesten worden met geweld in de kiem gesmoord. De oprukkende sojateelt is de grootste bedreiging van het Amazoneregenwoud.


5) Luchtvervuiling, ontbossing en … winden: Er zijn allerlei vervuilende aspecten in het verhaal van veestapel en veevoer.

• Volgens bepaalde studies produceren alle 1,5 miljard runderen in de wereld bijna evenveel broeikaseffect als alle personen- en vrachtauto’s en vliegtuigen ter wereld samen. Of dit klopt, weten we niet. Feit is dat de winden en boeren van al die dieren veel methaan in de atmosfeer jagen. Methaangas is na CO2 het belangrijkste broeikasgas.

• Bomen nemen CO2 uit de atmosfeer op door fotosynthese. Ze houden koolstof vast, zetten die om in organisch materiaal en geven de resterende zuurstof opnieuw vrij. Ook oceanen en graslanden nemen CO2, methaan en andere gassen op die verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect. In het Kyoto-protocol, dat 12 jaar geleden een begin maakte van een beleid tegen de opwarming van de aarde, worden zij samen ‘koolstofputten’ genoemd. Die zijn in staat CO2 op te nemen en te stockeren. Vermits het verdwijnen van bos – voornamelijk tropisch bos – verantwoordelijk is voor 20 % van de uitstoot moeten we maatregelen nemen om de koolstofputten te bewaren.

• De vervuiling van de lucht speelt zich ook af via de verbranding van de bomen en het volledige transportsysteem: boot, vliegtuig, vrachtwagen en auto. Meer informatie hierover bij de achtergrondinformatie bij het thema ‘weer’.

Bron: http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=598

8. Een kijk op vegetarisme:
Volgens EVA vzw (het Ethisch Vegetarisch Alternatief) zijn er vier goede redenen om vegetariër te zijn:

• voor je gezondheid: teveel vlees leidt tot hart- en vaatziektes,
• voor de dieren, die leven dan stukken langer,
• voor het milieu: veeteelt vraagt veel grond, water en energie, en draagt bij tot ontbossing, bodemerosie, klimaatswijzigingen door het broeikaseffect, vermesting, verzuring, watervervuiling en het verlies aan biodiversiteit, …
• voor je medemens: bijna de helft van alle granen gaat naar … veevoeder, en dus niet naar mensen.

Bron: http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=107


   VZW Naturestudio
Door Myriam Vandenberghe                                        

Gent, 17 augustus 2011
Pleidooi voor een natuurvriendelijk Gent                                                              

Aan de Burgemeester van Gent en Schepen van Milieu,

Het is duidelijk dat er bij de aanleg van het park geen rekening gehouden werd  met de natuur, zelfs zonder kennis van zaken over de meest elementaire dingen als welke soort bomen groeit in welke soort grond en zonder variatie in steriele uniformiteit, het grootste deel van de bomen legden er het loodje bij neer. Meer en geschikte soorten bomen, zouden kunnen aangeplant worden maar met grotere tussenruimten dan  oorspronkelijk werd aangeplant, zodat ze zich natuurlijk kunnen ontwikkelen. Struiken die bloeien op bepaalde tijdstippen zijn ook onmisbaar.
Het 'park'  werd een steriel en koud terrein, weinig uitnodigend zowel voor mens als dier.
Iedere 14 dagen wordt men geplaagd door enorm luidruchtige grasmachines, zelfs met deuren en ramen dicht valt er niet aan te ontsnappen, en dat voor vele uren aan een stuk, ik krijg er hoofdpijn van. Er wordt zelfs gemaaid als het gras er nog gemillimeterd bijligt , zoals in de langdurige droge periode in de lente. Totaal absurd en het gras leed er zelfs onder met kale plekken tot gevolg.
Vroeger, voor de bouw van het gerechtsgebouw was het braakliggend terrein een paradijs voor vlinders en bijen en tal van andere insecten met de vele wilde bloemen, nu biedt het een koude aanblik. Het is waar, sluikstorten van onverschillige mensen vormde wel een groot probleem, maar daar zijn toch andere oplossingen voor dan alles kort te wieken?
Daarom heb ik een voorstel, waarom van het nu nutteloze grote grasveld dat trouwens niet of weinig gebruikt wordt geen wilde bloemenweide maken met brede gemaaide natuurlijk golvende paden voor wandelaars die kunnen genieten van de prachtige aanblik van wilde bloemen, vlinders en bijen, met bijvoorbeeld twee maaibeurten per jaar voor het hele terrein.  Wellicht weet u dat het wilde bijenbestand enorm bedreigd is in Vlaanderen! en daar kan Gent iets aan doen!
Het terrein leent zich ook uitstekend voor een grote natuurlijke vijver, een drinkplaats voor vogels, een toevluchtoord voor tal van bedreigde dieren en insecten.
Het kan alleen een win-win situatie zijn waar iedereen bij gebaat is, zowel mens als dier en niet te vergeten de stadskas! Het betekent een besparing op uitgaven, die energieverslindende grote grasmachines moeten niet of enkel twee keer per jaar ingezet worden, minder luchtvervuiling en lawaaipolutie.  Laat ons Gent tot een natuurvriendelijke stad maken! Het breekt mijn hart als ik de grasmachines de lieftallige dappere bloemetjes die er toch nog in slagen tussen de maaibeurten te bloeien, genadeloos onthoofd zie worden.

Met vriendelijke en hoopvolle groet,

VZW Naturestudio
Myriam Vandenberghe
Grote leraren zoals J. Krishnamurti hebben velen geholpen te ontwaken tot het inzicht dat bewustzijn en niet geweld is de enige manier is waarop een ware revolutie kan plaats vinden.

Het kan gevaarlijk zijn om eerlijk te zijn en te redeneren met trotse overtuigingen, omdat je misschien wel moet betalen met je leven. Maar wat is gevaarlijker voor de liefde zelf dan oneerlijkheid?

Kan men spreken van echte vriendschap of liefde in een persoonlijke of internationale relatie, als men op een muur stoot van onbetwistbare trots en angst die mensen belemmert oprecht te zijn met elkaar?

Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.net

www.flixxy.com/convert-plastic-to-oil.htm
Naturestudio VZW  Algemene Vergadering 2014
Vertaald in NL door Myriam Vandenberghe


Wij hebben vergaderd te Gent, 12 februari 2014 om te bespreken wat wij bereikt hebben in 2013.

Wij zijn erin geslaagd een nieuwe expeditie te ondernemen in het Atlantische regenwoud in Brazilië, op uitnodiging van mijn zuster Paula Chapman en haar partner Geraldo Gobbato,  waar films, macrofoto's en natuurschetsen zijn gemaakt voor verdere uitwerking in ons atelier in Gent.
De rijkdom die wij geput hebben uit het directe contact met onaangetaste natuur, zijn inspiratie en spirituele waarde die wij willen reflecteren in huidige en toekomstige artistieke werken.
Bij deze gelegenheid heb ik een meeting gehad met het personeel van de burgemeester, de secretaris van Cultuur en verschillende invloedrijke personen in het Culturele milieu  van Paraty, om een voorstel in te dienen voor samenwerking in projecten waar wij aan werken, voor de sensibilisatie tot bescherming van de schoonheid van de natuur in en rond het Atlantische regenwoud van Brazilië.
Een nieuw bestuurslidlid Carl Vandenberghe heeft besloten toe te treden tot Naturestudio VZW ter vervanging  van de hulpsecretaris  Gwendolina Ghislaine Jimmy De Coninck die aftreed, wij danken haar voor de bewezen diensten.
Wij zullen rijker zijn met de samenwerking van Carl Vandenberghe omdat hij werkt voor dezelfde doelstellingen als Naturestudio in zijn beroepsactiviteiten van Tuin- en Landschapsarchitect; het verwezenlijken en bemoedigen van een natuurvriendelijke aanpak in tuinen en openbare domeinenen op die manier mini-natuurreservaten creërend, zijn  gepassioneerd engagement voor dierenrechten en bedreigde natuurgebieden.
Zoals voordien heeft Naturestudio geen inkomsten gehad maar heeft gebruik gemaakt van privémiddelen en de hulp van vrienden om de expeditie te realiseren en om werken op te bouwen voor Naturestudio's projectenKunst voor hulporganisaties, aan slachtoffers van natuurrampen
In deze site worden schilderijen van onze kunstenaars voorgesteld.
Wij bieden een commissie van 30 tot 50% aan de Europese en
Amerikaanse hulporganisaties die ze voor ons via hun websites kunnen verkopen.
Neem contact met ons op voor meer details via onze site:
www.naturestudio.net

Goed Nieuws
Zoals: Man bedenkt machine om plastiek om te zetten in olie.

Volgende fase:
Mensen moeten een manier vinden om nucleair afval te recycleren en het CO2-klimaat probleem effectief aanpakken.Man Invents Machine To Convert Plastic Into Oil
http:// www.flixxy.com/convert-plastic-to-oil.htmGrote leraren zoals J. Krishnamurti hebben velen geholpen te ontwaken tot het inzicht dat bewustzijn en niet geweld is de enige manier is waarop een ware revolutie kan plaats vinden.

Het kan gevaarlijk zijn om eerlijk te zijn en te redeneren met trotse overtuigingen, omdat je misschien wel moet betalen met je leven. Maar wat is gevaarlijker voor de liefde zelf dan oneerlijkheid?

Kan men spreken van echte vriendschap of liefde in een persoonlijke of internationale relatie, als men op een muur stoot van onbetwistbare trots en angst die mensen belemmert oprecht te zijn met elkaar?

van Chapman
Filosofisch gemeenschapsproject
www.naturestudio.net


Dat mag zeker!

“Ruil” staat ingeschreven in het Burgerlijk Wetboek, net tussen “koop” en “huur”. Het grote verschil met deze andere manieren om het genot te hebben van een goed of het te bezitten, is dat de tegenprestatie niet uit een geldsom bestaat. Over de uit te wisselen goederen of diensten van gelijke waarde kunnen de betrokkenen vrij afspreken.
http://www.kunstenloket.be/nl

Fantastisch!
Dank u Kunstenloket!
Have posted it on Facebook to thank you!
Nederlandse vertaling:
Myriam Vandenberghe Kunst voor hulporganisaties, aan slachtoffers van natuurrampen
In deze site worden schilderijen van onze kunstenaars voorgesteld.
Wij bieden een commissie van 30 tot 50% aan de Europese

en Amerikaanse hulporganisaties die ze voor ons via hun websites kunnen verkopen.
Neem contact met ons op voor meer details via onze site:
www.naturestudio.netMan Invents Machine To Convert Plastic Into Oil
http://
www.flixxy.com/convert-plastic-to-oil.htm


Zijn wij echt eerlijk met elkaar in onze relaties?
PS: Een practische stap naar de oplossing van het probleem van België tussen Wallonië en Vlaanderen, naast eerlijke zorg voor elkaar, is misschien een internationale eenmaking van taal om de dialoog te bevorderen, het doorvoeren door alle Europese staten van een internationale taal als Engels in de scholen, als eerste taal, terwijl we de nationalistische Vlaamse leeuwen en de Franse hanen laten wedijveren over de dominantie van hun eigen taal en 'etiquette'.µ

Opmerking van de auteur. van Chapman


Haat is de valse profeet, liefde is de ware meester
.
Er is geen heilige grond die is gewonnen door wreed geweld en haat.
Heilig is de liefde en het begrip tussen alle mensen.

Iemand die liever het geweld en de oorlog (Jihad) bevordert, eerlijke critici,
eerlijke dialoog en ongeloof veroordeelt getuigt niet van ware intelligentie, dit kan geen liefde zijn.

Het kan geen echte vrede brengen aan alle mensen op aarde.

Is het te gevaarlijk om naast iemand te staan die dit zegt?


Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.net

sinds 2010 officieel een VZW. Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.net

Naturestudio VZW       Gent, 28-02-2016
Algemene Vergadering 2016  

Met inspiratie geput uit direct contact met ongerepte natuur,
in foto's van Myriam Vandenberghe of foto's, films en
geschriften van van Chapman, gaan wij door met het creëren
van nieuwe series van Naturestudio Timeline Photos,
en verspreiden dit via het World Wide Web, met als doel 
de schoonheid van de natuur, van liefde, waarheid en rechtvaardigheid te promoten. _

In het bijzonder door Naturestudio's
Philosophic Community Project, stelt van Chapman een intelligente, vreedzame preventie van terrorisme  en wereldconflicten voor door middel van dialoog, rede (in plaats van de rechtvaardiging van onrechtvaardigheid en oorlog).
"De uitdaging en oplossing voor de geloofsconflicten in deze wereld is rechtvaardigheid en waarheid boven alle te stellen, niet vice versa"
Wij willen een manier van relateren promoten vrij van hypocrisie, gebaseerd op onbevreesde eerlijkheid in vriendschap, helderheid en onderlinge verstandhouding in plaats van onbetwistbare autoriteiten, zoals geloof in een profeet, goeroes, meesters, dictators of maffia bazen, relaties in welke iemand de waarheid het zwijgen moet opleggen indien niet vleiend voor elkaar's geloof.

Naturestudio heeft zijn boodschap de wereld rond gestuurd, naar reporters, radio of televisiezenders zoals de BBC en CNN, naar de United Nations Security Counsil, naar parlementsleden en de Europese Raad, naar organisaties voor de Klimaatsverandering zoals (Al Gore)of partijleiders zoals Geert Wilders (Nederland), naar leden van de FBI en anti-terrorisme organisaties, leiders van landen zoals president Obama in de VS, François Hollande (Frankrijk) Angela Merkel (Duitsland), Elio di Rupo en Louis Michel (België), Dilma Rousseff (Brazilië) en David Cameron van Groot-Britannië.
enkele links:
https://plus.google.com/b/107641020759062767460/photos/+NaturestudiovzwGent/albums/6014442166732768481  , our website:  http://www.naturestudio.net/ and other  social media as Youtube, Twitter:  https://twitter.com/van_chapman/media , Facebook:  https://www.facebook.com/naturestudio.net ,  and  Google+:   https://plus.google.com/+GeraldineFonsecaChapmanvanChapmanartist/posts    

Naturestudio heeft getracht om de visie over te brengen voor een meer redelijke, verenigde en vreedzame wereld, gelovigen van alle pluimage te brengen tot redelijkheid en waarheidszoekend in plaats van oorlog met elkaar te maken, gebaseerd op vooroordelen en geloof.
Zoals voordien heeft Naturestudio geen verdiensten gemaakt maar heeft het onze persoonlijke materiële hulpbronnen gebruikt  met de hulp van Myriam en Carl Vandenberghe,  ter realisatie van Naturestudio's projecten.

Zijn aanwezig de stichters:
Geraldine Fonseca Chapman (artiestennaam: van Chapman): stichter en presidentMyriam Vandenberghe (stichter, bestuurder, secretaris, penningmeester)Carl Vandenberghe ( bestuurder)Echte engelen vernietigen niet de mens,
maar de valsheid in hem.
van Chapman


van Chapman
- Filosofische Gemeenschapsprojecten-
Ware engels vernietigen niet de mens maar de valsheid in hem.
www.naturestudio.net


Abstract waterforms 1 from Mysticwater by van Chapman
PlayVideo


  Naturestudio VZW
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Ondernemingsnummer 
  BE 0820.656.127
www.naturestudio.net
Naturestudio is een concept van Geraldine Fonseca Chapman
(kunstenaarsnaam: van Chapman)
dat al bestond voor het een VZW wordt en dat zal blijven bestaan na de ontbinding van de VZW.


Artikel  2. De Vereniging heeft als doelstellingen:
a.    Het sensibiliseren van mensen voor de schoonheid van de natuur en van het goede hart, de ziel, via Kunst en Filosofie.
b.    Het spiritueel zelfbewustzijn te promoten, als tegenwicht voor de spirituele armoede van de tijd.
c.    Meer vreedzame oplossingen voor wereldconflicten te vinden
d.    en meer rechtvaardige sociale interrelaties te ondersteunen via de creatie en realisatie van  filosofische, culturele en artistieke werken, projecten en evenementen. '

De doelstelling van Naturestudio VZW kan niet gewijzigd worden.


Abstract waterforms 1 from Mysticwater by van Chapman
PlayVideo

Should all people of the Earth share the same belief, or understand the true meaning of love ?

EXTRACTS of the book
"Light over water"

version for the web Text only.
A meditation on love- consciousness


Copyright
Geraldine Fonseca Chapman
artist name
van chapman


Note: We are looking for a revisor and a publisher for the book with the illustrating series of nature photos
for more information here is the contact


Click here to see  NATURE PAINTINGS by Myriam vandenberghe

Click here to see  NATURE PHOTOS  by Myriam vandenbergheClick Hier
Isolda Hermes da Fonseca

(Rio de Janeiro 1924 - 2004)
'In search of beauty'


Brazilian Rain Forest PAINTINGS by
van Chapman   Click here to see morefacebookNaturestudio
twitter  van_chapmantwitter  van_chapman
facebookNaturestudio
Follow @van_chapman
Follow @van_chapman

Naturestudio 
a non-Governmental, non-profit organization.
promotes spiritual self awareness,
and the contemplation of the beauty of Nature
through Art and Philosophy .

Love is one,
beliefs are many

New page  click here:  Update your God


[Index English]
[Purpose and interactions]

[Nederlands pagina]
[Português pagina]
[Delicious Naturestudio recipes]

[Nature paintings-van Chapman]
[Nature photos-van Chapman]
[Portraits by van Chapman]

[Nature photos-Myriam Vandenberghe]
[Nature paintings-Myriam Vandenberghe]
[Asielaanvraag voor een bloem]

[Isolda Hermes da Fonseca]
[Isolda page 2]
[Voice of eternal love-musical project]

[Light for Peace by van-Chapman]
[Light over water a meditation on love Consciousness]
[What is relevant in Art for the world today ?]

[Philosophic Community Project]
[Could you clarify it? Thank you]
[Video Krishnamurti]

[How to create a pictogram icon]

[Mariana Ovalle poems]
[Geraldo Gobbato Photos]

     contact 


Follow new discussions on

FacebookNaturestudio

TwitterPhilosophic Community Project

True angels destroy not men, but the falseness in them.


Enkele woorden over een audiovisueel

'Garden Angel' ('Tuin Engel')-projecteen bijdrage die kan worden gebruikt tijdens een Conventie over de klimaatsverandering, of concert bijvoorbeeld.
"GARDEN ANGEL"DOSSIER
Vertaald in NL bij Myriam VandenbergheIntentieverklaring producent/regisseur:

van Geraldine Fonseca Chapman  ,
artieste naam 'van Chapman',
  voorzitter  van 'Naturestudio WZV'

Ondernemingsnummer    BE 0820.656.127


www.naturestudio.netSYNOPSIS
Garden Angel
Auteur van Chapman
Co-auteur Myriam Vandenberghe
Productie  Naturestudio

"GARDEN ANGEL"   is een  vrij visueel gedicht, een experimentele  kort natuurfilm serie; eventueel om begeleid te worden door muziek die diepte en geestesrust overbrengt , van het oude, moderne of toekomstig klassiek repertoire.

De scènes gebeuren bij  toeval, als voor een reiziger in een wonderlijk altijd onbekend land.
De gebeurtenissen tonen de intieme relatie tussen het hoofdpersonage, onze GARDEN ANGEL, en de natuur.
In de  scenarios van mystieke  rivieroevers van tropische regenwoud  (in Brazilië), en daarnaast, rond en binnen de magische tuin van Myriam Vandenberghe, onze Garden angel, in het hart van Gent, België, de tijd staat stil.

Of het nu een rivier in een tropisch regenwoud of een waterdruppel op een bloemblad in een tuin is, de schoonheid, de eenheid , en  het mysterie is hetzelfde.
Voor de stille eenvoudige geest ontsluierd de natuur haar schoonheid.
Meer dan zomaar een verhaal te vertellen, onthullen de beelden in deze kortfilms, het wonder die ieder van ons ooit eens gehad heeft als kind, en die wijsheid ons leert nooit te verliezen.

Zo wandelen wij in de natuur als door een museum van oneindige fascinerende vormen van levende kunst.

Auteur, regisseur: van Chapman
**************************************************************************
Intentieverklaring producent/regisseur:


Ideaal in de conceptuele Kunst  zou  zijn, dat het werk voor zichzelf en geen uitleg aan het publiek behoeft. Maar soms denkt u misschien , zoals ik dikwijls, dat de uitleg in conceptuele kunst er het interessantste onderdeel van is. Meestal vereist slechte kunst of muziek veel uitleg!
Vooreerst, als u spreekt van een artistieke, conceptuele of experimentele film, kan je niet van iemand verlangen om  midden in het proces, uit te leggen, hoe precies de film in het eind zal worden. Geen enkele creatieve kunstenaar kan u vertellen hoe een schilderij precies zal worden voordat het schilderij voltooid is.
De bekende documentaire film  'Microkosmos' heeft een beetje dezelfde beeldenaanpak en heeft een tijdsduur van 10 jaar gevergd! .. Wij hebben ook minstens nog een jaar tijd nodig om de film klaar te hebben.
In het filmen van de natuur kunnen wij geen zekere afspraken maken... Dank u voor alles.
van Chapman  

Gent 6 Dec 2010-12-06 ((Sinterklaasdag).

   Intentieverklaring producent over de keuze van het project:
     De producent is Naturestudio VZW.

     De eenvoudige reden waarom ik dit onderwerp koos  voor het project 'Garden Angel', is de precaire situatie waarin de wereld verkeerd.  Gezien de enorme rijkdom van de natuur zelf  en de creativiteit van de mens, is de grootste armoede in de wereld, spiritueel en niet materieel .
    Als voorzitter, regisseur, auteur en co fotograaf met mijn zielsverwante  Myriam  Vandenberghe,  verklaar ik dat het project 'Garden Angel ' was gekozen omdat het in  harmonie is met de doelstelling  en de manier waarop de VZW haar doelstellingen wil     realiseren.

Het thema is de kleine, subtiele poëtische of esthetische verhalen uit de natuur zelf, door het oog van de filmmakers en de personages gezien, en hun relatie met de Natuur.

Wij co-creëren en co-produceren met de natuur in het creëren, zoals Myriam doet, van een tuin die, zoals een natuurreservaat, voorziet voor biodiversiteit, of inspiratie eruit putten voor ons werk, en anderen inspireren tot liefde voor de natuur.

Ons fotowerk is gebaseerd op het waarnemen van de altijd nieuwe, creatieve en 'artistieke' vormen in de natuur, en waardering van een geest die gevoelig en open kan zijn voor wat is, wat zelf de enige ware creatieve 'state of mind' is.

Bvb: hoe op een regendag, een babyslakje zachtjes glijdt langs een somptueus Begoniablad, hoe waterdruppels  bellen  vormen in de vogeldrinkschaal, de architecturale schoonheid van een waterdruppel op een lelieblad.


"(...) See how the flowers of  the field grow. They do not labour or spin. 29 Yet I tell you that not  even Solomon in all his splendour was dressed like one of these. (end Matthew 6:28-29

     Wij pleiten voor dialogen en niet voor religies die liever oorlog voeren dan  zichzelf in vraag te stellen.
    ZIE:  http://www.naturestudio.net/index.html
Intentieverklaring regisseur over keuze ontwerp .
    Het ontwerp of het design moet  de geest in beeld brengen. Alleen in liefde kunnen wij over de liefde spreken.

Hier gaat het niet alleen over de liefde voor de natuur, maar de liefde als het essentiële licht in de natuur.

     Wij kunnen het bewustzijn van de natuur zijn.
    Naar  mijn gevoel nemen beelden, zoals artistieke natuurfotos, altijd een ander aspect aan bij andere begeleidende muziek,
    Zo wil ik de film niet beperken tot de muziek van een enkele auteur maar openlaten voor  een brede selectie vanuit de klassieke,oude, moderne of toekomstige muziek.  Op die manier kunnen dezelfde beelden anders ervaren worden met andere muziek, al dan niet met live muziek.
Maar het spiritueel niveau van de muziek mag niet verlagen, niet vervallen tot vulgaire muziek expressies.

In relatie tot passende muziek heb ik keuzes gemaakt in een ander project die ik 'Voice of  Eternal Love Music Project' (voor digitale zender), genoemd heb. Daarover heb ik meer gezegd in een email aan Larry Page, de schepper  van Google, gepubliceerd op de webpaginas  van Naturestudio.
    http://www.naturestudio.net/voice_of_eternal_love_music_project.html

De stijl kan Magisch Realisme genoemd worden.

    Ook de stijl, zo als van een handschrift, is het resultaat van de geestesgesteldheid.

     Dit werk is als wandelen door museums van kunstgeschiedenis die enkele van de  oneindige creatieve visuele aspecten van de natuur vertoond. In zijn  Magisch realisme harmoniseren de  figuratieve, impressionistische en abstracte aspecten met elkaar.

    ZIE voorbeelden:   http://www.naturestudio.net/nature_photos_van_chapman.html
    EN:  http://www.naturestudio.net/nature_photos_myriam_vandenberghe.html

    De beelden in deze film drukken een geestestoestand, een manier van waarnemen  uit, zeldzaam in onze moderne beschaving, onze drukke samenleving, waar  'time is money'. *
De wilde natuur die wij ontdekken in de film, in Brazilië naast de 'Caminho do  Ouro' 'Path of Gold', oorspronkelijk een Indiaans trekpad, gedeeltelijk bestraat door slaven in de 18de eeuw om goud en edelstenen te vervoeren van Ouro Preto naar     schepen met bestemming Portugal.

    Bij het bekijken van deze film, bij voorkeur met ondersteuning van mooie en  verzachtende muziek,  heb je deel aan de fotograaf 's focus, wordt je weggevoerd  van  de dagelijkse stress, meegevoerd langs kronkelende rivieroevers, de geest volledig  ontspannen en     zorgeloos, om de echte 'Caminho do Ouro'*  te ontdekken die  ontsluierd wordt door  contemplatie en meditatie.
      De structuur
    De structuur is een combinatie van gevoelige natuur fotos + videos van eenvoudige dingen of  gebeurtenissen  in een  bijna -cinematografische presentatie, om verder gecombineerd te  worden met live muziek voorstellingen of ander vormen van muziek  in 8 natuur korte  film presentaties van 15 minuten (ongeveer 2 uur in totaal).
Echte muziek is geboren met vleugels, geen haken.
Gent, 22/07/2011
Voice of eternal love music project

Filosofisch gemeenschapsproject
van Chapman
www.naturestudio.net


Echte muziek is geboren met vleugels, en om vleugels te schenken, geen haken.
Gecreëerd om te inspireren, om allen die luisteren te verheffen, niet belasten.

Echte muziek, zoals echte kunst, is geboren op een stil moment wanneer de oprechtheid van het hart en de generositeit overvloeit. Het is de uitbarsting van vreugde, of pijn, van alles wat we voelen en voor leven, voor de alomarmende ogen van de poëzie, van dat bewustzijn dat ons allen verenigt, zoals spiritueel water, vrij gegeven en vrij gegeven.

Wat blijft er over van de heiligheid and de edelheid van muziek, wanneer in plaats van zich vereerd te voelen de componist mensen zou belasten, hij u aan hem verschuldigd acht (zoveel te eisen per lied, per keer, per jaar), als je luistert of met de wereld het lied van zijn hart vrij deelt ???
Dan zou muziek, een lied van het hart, niet langer een spirituele gift zijn, maar een lening met interesttarieven.
Niet als vrije lucht voor iedereen, maar als aardse goederen verhandeld, toegevoegd aan de last van al de nodeloze bureaucratie en financiële schulden die wij dragen in deze mensgemaakte wereld.

The auteursrechten reglementen zijn in deze zin te ver gegaan.

En als we kijken naar de spirituele uitdrukking vertolkt in veel van de  populaire moderne muziek, zouden we kunnen stellen dat zijn ziel verarmd door de ijdelheid en machtslust, naam, uitwendige vorm of commerciële interesses.

Reglementen die u haaks staan op de klok van de spirituele evolutie van de mensheid,  zijn geëigend tot het scheppen van onenigheid binnen en tussen ons in de maatschappij.
De onbetwistbaarheid van een heersende macht vooropstellen, in plaats van een groeiende diepere verstandhouding tussen mensen bevorderen, is tegen het spiritueel goed van alle mensen, verheffen de mensen niet boven het botte ego, maar voedt het. Wat eindeloze onredelijkheid, bezitterigheid en gewelddadige relaties tussen mensen en andere levende schepsels creëert.

En die organisaties die muziek gevangen hebben gezet in kooien van financieel 'royalties', hebben zij alle componisten en de muzikanten zelf gevraagd, vooraleer hun haken te bevestigen aan hun muziek and hen verhinderen 'to fly to heaven' ?

Als reglementeringen niet overeenkomen met de gevoelens van de mensen, dan zijn ze niet voorbestemd om te duren. Wij kunnen ze veranderen.
Echte muziek is geboren met vleugels, geen haken.

van Chapman    
vertaling door Myriam Vandenberghe
Voice of eternal love music project       Philosophic Community Projects      www.naturestudio.net
Sabam en de Taliban: een uitnodiging tot verandering-

Het verbieden van muziek zoals de Taliban doet, zowel als het verbieden aan degenen die de middelen niet hebben tot het betalen van bijdragen voor het delen van muziek, is pogen om het menselijk hart te verstikken, een manier tot het verarmen van zelfuitdrukking en de meest nobele en genereuze vormen van relatie.
Vandaag ( jaar 2011), vind men , zelfs voor privaat gebruik, verbodsbepalingen om van muziekopnamen te maken of zelfs uit te lenen of met vrienden te delen, buiten de familie. Men ontvangt de rekening voor het betalen van bijdragen aan muziek copyright organisaties, zelfs in de non-profit sector,  zoals VZW's. Voor SABAM,  moeten zelfs  kinderopvangcentra bijdragen betalen voor het spelen of het zingen van muziek met kinderen. Is dat niet te ver gegaan?

Als een auteur, zou ik het delen van mijn werk in deel of geheel voor edele doeleinden vrijmaken, ik als kunstschilder en fotograaf ben tevreden om geld te verdienen als ik mijn werk verkoop en zal geen gebruiksrecht aanrekenen voor alle keren dat mijn werken worden tentoongesteld, gefotografeerd of gratis gedeeld voor de spirituele verrijking van mensen. Waroom zal ik anders denken als componist?
Regeringen zouden niet moeten besparen in subsidies voor kunst, zoals nu het geval is in Nederland, (in 2011), maar besparen in de exploitatie en verarming van de kunst voor kleingeestig en begerige geldspeculatie, in het bijzonder hoe de vrijheid van het vrij delen van schoonheid.  Muziek is verarmd door deze commerciële geest van de kant van producenten of impresarios of de muziekindustrie.
Muziek spelen, luisteren of het opnemen van radio of CDs voor privaat gebruik zowel als voor publiek altruïstische culturele doelen, als voor de non-profit sector zouden moeten vrijgemaakt worden.

Op de websites van muziek en kunst copyright innende verenigde organisaties, mis ik de lijst van de genereuze muzikanten of artiesten die zichzelf distantiëren van de hebzuchtigheid van geld interesse van de 'royalties  betalen politiek' enkel voor het zien of het lezen of het luisteren naar hun werken of composities.
Zou je willen meewerken in het verwerven van leden voor zulk een lijst?
Indien ja, als je in welke vorm dan ook verbonden bent aan muziek, = muzikant, opvoerder, organisator, dirigent, leraar, of student, een liefhebber of simpelweg een muziekliefhebber, voeg u bij ons die de wetmakers en politiekers meer wetgevingen vragen voor de vrijheid van cultuur, kunst en muziek van de kooien van financiële speculanten.

Als u akkoord bent deze redenering, geef ons dan uw naam, beroep of relatie tot de muziek.
U mag een kleine commentaar geven na uw naam met een kopie van deze tekst en mail mij terug op het contact adres op het website www.naturestudio.net  en ik zal proberen de handtekening en de commentaren samen te voegen in een soort blog page (zonder uw privaat email adres) naar :  http://www.naturestudio.net/voice_of_eternal_love_music_project.html
U mag ook deze tekst doorsturen naar andere muziek gerelateerde mensen als u wil.

Dank u en het beste.
van Chapman    (vertaling door Myriam Vandenberghe)

Voice of eternal love music project
Philosophic Community Projects
www.naturestudio.net

  DE MUZIEK:
    Om zich liever niet met de te streng commercieel bedachte regels van SABAM te moeten bemoeien, worden de delen van de videos  met muziek, anders dan natuurlijke stemmen of  klanken,  in MUTE uitgegeven  voor het algemeen publiek. Verhalen  zijn     vertolkt  in beelden, liever dan in woorden, eventueel om met  muziek  te combineren.
    Suggesties van de muziek zijn gegeven, maar welke van deze,  kan de keuze van de ander     zijn..
    De muziek die ik in voorraad heb  zijn van het oud of modern klassiek repertoire zoals
    EXTRACTS van LENTOS, LARGOS, ADAGIOS, ANDANTES EN ARIAS
    van composities van:


        Einojuhani  Rautavaara
         ALS: *Cantus arcticus, Op. 61, "Concerto for Birds and Orchestra": II. Melancholy ,             Conductor : Osmo Vanska
Maurice RAVEL
ALS: *Oiseaux tristes ("Sad birds")/ Gaspard de la nuit/  La Valse/ Jeux d'eau, / Ma Mère l'Oie /Miroirs.
From Wikipedia, the free encyclopedia: 'According to SACEM, Ravel's estate earns more royalties than that of any other French composer. According to international copyright law, Ravel's works have been in the public domain since January 1, 2008 in most countries. In France, due to anomalous copyright law extensions to account for the two world wars, they will not enter the public domain until 2015).
        OTTORINO RESPIGHI impressionist
ALS: *Three Botticelli Pictures (Trittico Botticelliano)Academy of St.      Martin in the Fields, Los Angeles Chamber Orchestra / Sir Neville Marriner, (EMIClassics)
        *Queen of Sheba /Philharmonia Orchestra / Geoffrey Simon, (Chandos)
        * Pini di Roma/Fontane di Roma - Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa             Cecilia/Antonio Pappano, (EMI Classics)         
        ARVO PART
        ALS: *Für Alina for piano/ Festina Lente for string orchestra and harp. Deep spirituality minimalist music:
         'That is my goal: time and timelessness are connected. This instant and eternity are  struggling within us. And this is the cause of all our contradictions....'-Arvo part
        . Visuele aanpak:
    De visuele aanpak  is eenvoud , maar metafysisch.
    Bv. vanuit de macrolens, een poëtisch microkosmos vanuit het standpunt van een insect groeit tot de eenheid van een filosofisch macrokosmos.


    Onze technische capaciteit is nog beperkt,  maar wij kunnen een meer  professionele video camera  kopen met jullie hulp of met de tijd..


    **************************************************************************

Auteur over motivatie
    Mijn motivatie als auteur en fotograaf heb ik al geschreven:
    Het ontdekken en delen van de schoonheid, van de  schatten van de natuur en spiritueel  zelfbewustzijn.
    Dit noem ik kunst en filosofie.
    Wat betreft de 'muze', coauteur  en co-fotograaf  Myriam Vandenberghe,  dit zijn haar woorden..:
    'Aaaaarrrrgghhh…Ik heb geen woorden.'
    Zij liever wil liever spreken door middel van haar kunst.
    Personage beschrijving:
    Wat betreft het personage Myriam is een poëtische persoon in zichzelf, zoals de natuur is , en zich openstellen voor haar als voor de natuur is geïnspireerd zijn, omdat het de kwaliteit van hart en geest is die haar schoonheid, de schoonheid van de natuur kan waarnemen, zelfs als zij of de natuur onredelijke kanten heeft, omdat het je dan inspireert om filosoof te zijn..
    Garden Angel is iemand die de persoonlijkheid kan waarnemen van een bloem, boom, insect, vogel, kikker, pad, hommel, zweefvlieg,en zelfs een plantenluis, maar  die bij voorkeur mensen vermijdt.


Film lab
SCENARIO
Bij het dossier zal ik een DVD bijvoegen met fotos. Beelden in die zijn beter dan woorden.
   Geografisch:  het scenario zijn tropische regenwoudrivieren rond Paraty, Rio, Brazilie, en daarnaast, rond een privaat 'natuurreservaat'    Myriam Vandenberghe's magische  tuin in het hart van Gent, België.


7. OVER DE ZEKERHEID VAN FINANCERING
Om betekenisvolle kunstwerken te maken, kunnen wij geld verdienen met wat we doen, maar moeten vermijden om voor geld te werken.
Wij zouden dit project  kunnen realiseren  zonder financiering van anderen, maar het zou wellicht meerdere jaren vergen..
    De natuur is uitgebuit en de maatschappij in crisis, veroorzaakt door  het achteloze denken van de mens :'time is money'.
Velen zoals ik  hebben veel tijd besteed aan het aanvragen van uw steun en krijgen misschien geen enkele steun. Dan kunnen we er maar beter een filosofisch discours van maken…
De Projecten van Naturestudio ontstaan vanuit de bewondering voor de natuur en voor de innerlijke  waarheid van de mens, zonder 'back thoughts' van  materieel profijt . Daarom is Naturestudio in essentie zonder winstbejag, mits de  bureaucratisering ervan, in samenwerking met de zakenwereld (bv SABAM  die zelfs  het zingen met kinderen in crèches, privé-feestjes met muziek, het luisteren met of het  uitlenen aan vrienden van muziek, wil commercialiseren), zal leiden tot verlies van deze kwaliteit.
    Om betekenisvolle kunstwerken te maken, kunnen wij geld verdienen met wat we doen, maar moeten vermijden om voor geld te werken. 

8. OVER  KUNST  CONCEPT
Wat betreft de vraag of deze film een registratie is van de schoonheid van de natuur of een verhaal of artistieke manipulatie van de beelden, laat me mijmeren met u..

Dit is mijn in vraag stellen van hedendaagse kunst (Jan Hoet's concept van kunst):

Wat is meer kunst? Wat is creëren voor u,  in de ware betekenis van het woord, in de diepste zin? Een 'manipulatie' van beelden, om het even hoe commercieel, laag en vulgair, zoals we overal tegenkomen in commerciële en valse publicaties en op het web, (zoals we vinden in veel van de Rap muziek, graffiti kunst of machtwellustige straatmafia en criminele bendes, of onnozele soapopera overdrijvingen, hetzij al dan niet Vlaams, of een daad van spirituele integriteit en medeleven, zelfs al is het enkel een staat van zijn?
Als VAF meer geneigd is in het sponsoren van het eerste  en niet het tweede dan zijn onze concepten van kunst niet compatibel.

Het zijn is de ultieme kunst in het leven. Hoe kan wat vals klinkt en is, meer kunst zijn dan wat waar klinkt en is,  in om het even welke expressie van zijn.
Men kan enkel scheppen, in de ware zin van het woord, door middel van het promoten van spiritueel zelfbewustzijn en dit is enkel mogelijk door zelf spiritueel bewust te zijn.  De rest is futiliteit.

     *******************************************************************'
Dank u voor alles.
van Chapman  
Gent 6 Dec 2010-12-06 ((Sinterklaasdag).

'Voor een duidelijke beeld van wat we van plan zijn en hoe de film er zal uitzien wanneer voltooid'
'van Chapman',
voorzitter  van 'Naturestudio WZV'

'Schoonheid is waarheid,  waarheid schoonheid, - dat is alles wat je kent op aarde,  en alles wat je hoeft te weten.'
(Keats)
Hieronder de uitnodiging voor de avant-premiere in Paraty, Brazilie (2010)

   

Mystic water
Temos a alegria de poder convidá-los  para uma informal pré estréia de     Agua mystica    
por Geraldine van Chapman (vulgo: Xuxu).

Com a participação especial da artista Belga
Myriam Vandenberghe   (macro fotografias).
Fotos de arte da  Natureza  tiradas nos arredores de Paraty

Agua mystica
'Meditação é a contemplação do nosso ser interior,
a consciência clara da distinção entre nosso ser verdadeiro e o ego  criado pelo falso pensamento.'

'Assim como a contemplação de um rio de águas claras  e a consciência da perpétua e gloriosa criação das formas da água à luz do sol, a contemplação da nossa verdadeira
natureza, a auto- consciência espiritual dissolve a obscuridade e confusão de nossos  olhos e corações, enchendo-os de maravilhas e felicidade.

'Assim como a beleza da natureza é a beleza da nossa
verdade interior, que pode estar nos olhos e corações de qualquer um.'


No auditório da
Casa de Cultura de Paraty
Rua Dona Geralda, 177 - Centro Histórico - Paraty RJ
- Cep: 23.970-000   
Tweets by @van_chapman

Man Invents Machine To Convert Plastic Into Oil
http://
www.flixxy.com/convert-plastic-to-oil.htm
Geraldine Fonseca Chapman

artist name: van ChapmanSchool, atelier or studio: in nature.
Teacher: spiritual love - the light of nature.Born in 29 July 1948 in New York
Brought up in the atelier in USA, Italy and Brazil.
of two famous painters:
the mother, the Brazilian painter Isolda Hermes da Fonseca
and the father: the American painter Grover Chapman.

Studied in Rio and New York until University.
Faculty of Letters Sta Ursula in Rio
abandoning formal art education
(at the entrance exams of the Escola de Artes Visuais Parque Laje )
out of disagreement with formal teaching methods,
and need for learning from nature itself.

Out of love for nature became a travelling artist
in several countries of South America, Europe and Scandinavia.

Author of lyrical and philosophical works for peace,
'Light for Peace';
translated in several languages to all representatives of the
Counsil and Parliament of Europe in Strasburg,( June1999),
and Light over Water

.
Promotes of spiritual self awareness
and the protection of nature's wonders and beauty.

Specialist in drawing, painting, nature photography,
more recently working on audio visual projects

Founder and president of Naturestudio
(vzw or non profit society )
web master of:
www.naturestudio.net


van Chapman CURRICULUM - EXHIBITIONS SINCE 1981

- Ambachtencentrum, Middelburg, (first book 'Love and Death'), Nederland, 1981-1982
- Solingen Museum, Solingen, Germany, September1983.
- Corfu book store, Corfu, Greece,1983.
- Burckhardt Academy, Rome, Italy, 1983.
- Hamar Kunstforening, Hamar, Norway, January1984.
- Galleri Budor, Løten, Norway 1986.
- Galleria Basilio, Rio de Janeiro, Brazil. Elverum Museum (Skogbruksmuseet),
- Elverum, Norway, 1986.
- Hedmarksmuseet, Hamar, Norway, December 1987.
- Trysil Kunstforening, Trysil, Norway.
- Brumundall Kunstforening, Brumundall, Norway.
- Galleri Budor, Budor Turisthytte, Løten, Norway.
- Gallery Studio, with mother Isolda Hermes da Fonseca,
- also first exhibition with MyriamVandenberghe, Gent, Belgium, April 1990.
- Oranjezon Vrouwenpolder, with Myriam Vandenberghe, Holland, June1990.
- Galleri Budor, with Myriam Vandenberghe, Løten, Norway, July1990.
- Tetra Galleri, with Myriam Vandenberghe, Hamar, Norway, December 1990.
- Gravensteen hotel, with mother Isolda Hermes da Fonseca and Myriam Vandenberghe,
- Gent, Belgium, Juli 1991.
- NORLAND Tour with Myriam Vandenberghe: (Kobbelv, Straumen, Fauske,
Radhus, Bodo-Norlandmuseet, Lofoten-Vagan, Sortland, Lofoten-Stamsund.)
Norway, September--December 1991.
- Academie Internationale Burckhardt, Rome, Italy, May 1992.
- Centre Culturel des Roches, with Myriam Vandenberghe, Rochefort, Belgique,
- Art Gallery, with Myriam Vandenberghe, City of Luxembourg, Luxembourg, September 1993.
- De Mattemburg, with mother Isolda Hermes da Fonseca, Holland.
- Natuurhistorisch Museum Boekenbergpark,with Myriam Vandenberghe, Antwerpen, Belgium, 1996.
- Gallery "d' Hoogpoorte", with mother Isolda Hermes da Fonseca and Myriam
- Vandenberghe, Gent, Belgium, December 1996 -March 1997.
- Maison d'accueil de Berdorf, with Myriam Vandenberghe, Luxemburg, June-Juli 1997.
- Casino of Middelkerke, with Myriam Vandenberghe, Belgium, August-September 1997.
- Academie Européenne des Arts, Prix National Médaille d'Argent, for poetry, 1998. Paris, France.
- Gallery Salix, Vivart, Kunst & Natuur, with Myriam Vandenberghe, Vlassenbroeck, Belgium.
- Palais de l'Europe, Council of Europe, Strasbourg, with Myriam Vandenberghe, France, June1999.
- Stedelijk Domein Kiewit, with Myriam Vandenberghe, Hasselt, Belgium, August, September 2000.
- Gents Ecologisch Centrum, with Myriam Vandenberghe, Gent, Belgium.
- Kasteel Gemeente with Myriam Vandenberghe, Neerijnen, Holland, October 2003.
- Moulin des Ducs d'Arenberg, with Myriam Vandenberghe, Rebecq, Belgique, April 2006.
- Gallery Man and Nature Latem, with mother Isolda Hermes da Fonseca and Myriam Vandenberghe,
St. Marten's Latem, Belgium, 2007-2008
- Cafes- Philosophic Community Portraits Project, Gent, Belgium, 2009.
- Casa da Cultura, Pre-presentation Mysticwater, Macro and Nature-photos,
with Myriam Vandenberghe, Paraty, Brazil, April 2010.
- Brasil Restaurant, (in the Gentse feesten) Gent, Belgium July 2012.

ON-LINE Publications - Google page, Youtube, Facebook,

- Published on the web First sample digital low resolution film videos:
'Oneminute naturestudio' for Canvas, Belgium 2011
- and 'Abstract Waterforms 1' from 'Mysticwater' on 2012.
Published Light Over Water Text only on the website of Naturestudio 2013
Link to video by van Chapman on abstract water forms and colours.
https://plus.google.com/115795705742534493460/videos

- Published low resolution video Heart of Flowers Naturestudio Production
- on trial on commercial site Youtube 2013: link:
- http://www.youtube.com/watch?v=YbvRMxUDqFk
PERMANENT ON-LINE EXHIBITION
- http://www.naturestudio.net/
- http://www.naturestudio.net/nature_paintings_van_chapman.html
- http://www.naturestudio.net/nature_photos_van_chapman.html
School, Atelier or Studio: nature.
Teacher: spiritual love- the light of nature
Nature painting and drawings, exhibitions, portraits, poetic or philosophic publications,
art photos, audio visual presentation for live music shows.

contact 
De Amerikaans-Braziliaanse kunstenares van Chapman is gegrepen door het samenspel van intimiteit en majesteit van bomen. De dreven en bossen waarmee Sint-Martens-Latem is begiftigd nodigen haar onweerstaanbaar uit toteen artistieke exploratie van die wondere diversiteit van de natuur  en nemen ze ons op in het mysterie van het leven. Het werk van van Chapman straalt liefde en respect uit voor de natuur die ons voedt en oplaadt met innerlijke kracht. Ze sluit hiermee helemaal aan bij de sensibiliteit van haarartistieke geestesgenoot Myriam Vandenberghe.

Het levert prachtige zichten op en kleurrijke observaties van schors en stronken. Met hun steeds wisselende schakeringen van licht en schaduw zorgen bomen voor een koepel van rust en vrede.

Sint Marten's Latem,  08/2007

Exhibition by van Chapman in 2007                                                        TREES OF LATEM  ( I )
      The American-Brazilian artist van Chapman is deeply moved by the combination of intimacy and majesty shown by trees. The avenues and woods with which Sint-Martens-Latem is endowed call her irresistibly to make an artistic exploration of the wondrous variety of nature. This yields splendid views and colourful observations of bark and trunks. With their constantly varying shades of light and shadow, trees provide a dome of peace and restfulness and draw us into the mystery of life. Van Chapman’s work reflects her love and respect for the nature that feeds us and revitalises us with inner strength. In this respect she shares exactly the same sensitivity as her kindred artistic spirit Myriam Vandenberghe.
  As the child of the Brazilian artist Isolda Hermes da Fonseca (1924-2004) and the American artist Grover Chapman (1924-2000), van Chapman’s (1948) artistic gifts and passion were inborn.
Having roamed Europe and lived for a long time in both Norway and the Netherlands, she set up Nature Studio in Ghent together with Myriam Vandenberghe, a project which promoted a precious and loving interest in nature by means of art, photography and philosophy.
  Geraldine F. Chapman (van Chapman is her pseudonym) has previously published the book Love and Death, or the seed of the lotus-flower. Drawings and writings and has completed the manuscript of a new book entitled Light over water, a marvellous combination of nature photos and philosophical reflections.Inleiding door: Albert-Fernand Haelemeersch, kunstrecensent en auteur van
‘Verknocht aan het land in de Leiebocht’ en ‘Latemse Kunstenaars, de Vijfde Generatie’

nieuwsblad.be/Sint-Martens-Latem


A WEB-SHOP for art
the eventual profit of selling of our nature photos will go to our non profit society
naturestudio VZW

A WEB SHOP

in Brussels

Myriam’s PHOTOS for sale :

http://www.littlevangogh.be/nlX/index.php?p=foto_series&website_version=2015&artistID=19&language=nlvan Chapman's PHOTOS for sale:

http://www.littlevangogh.be/nlX/index.php?p=foto_series&website_version=2015&artistID=20&language=nl


LIGHT OVER WATER
Philosophic Community ProjectDe hierbij gevoegde foto komt uit het boek LIGHT OVER WATER.
Alle illustraties kunnen worden gebruikt in een multimedia show of onder de vorm van prentbriefkaarten, posters, video's, diashow, een boek, een wereldwijd rondreizende tentoonstelling ter promotie van de vrede.

De beste strijd tegen terrorisme vertrekt van een juiste probleemstelling. Geweld lost het gebrek aan inzicht niet op. Integendeel.
Het bieden van inzicht kan helpen de geesten te openen als een soort spirituele preventiezorg tegen de verdwazing door geweld.  


Wat is relevant in de kunst vandaag ?
Onze standpunten en vragen

(What is relevant in Art today ?  OUR STANDPOINTS AND QUESTIONS
vertaald door Myriam Vandenberghe)


- Filosofische Gemeenschapsprojecten-
van Chapman
-Philosophic Community Projects -
www.naturestudio.net

www.naturestudio.net

Als men zich bezighoudt met de stijl van schilderijkaders bijvoorbeeld, of ze al dan niet modern zijn of in stijl zijn is dat relevant voor de wereld van vandaag?

Het is niet omdat een vorm modern is van  stijl dat het oprecht is in geest. Maar als een kunst tijdloos is, is het omgekeerde waar.
Als een werk oprecht is en mooi in geest en vorm dan is het altijd actueel.


Ik bevooroordeel geen werk omdat het modern is. Dat is in feite de betekenis van mijn (Abstracte Watervormen) Abstract waterforms 1 from Mysticwater video, om over te brengen hoe abstract sommige aspecten van de natuur kunnen zijn, en een werk gebaseerd op zulke abstracte vormen spiritueel kan zijn in de betekenis dat het mensen kan helpen te zien wat is. Kijk naar de overweldigende schoonheid en rijkdom die we hebben in de natuur, die de wereld aan het vernietigen is als ze blind is. Kunt u mij garanderen dat de hedendaagse kunst geen uitstekende spirituele werken bevooroordeelt, (zoals die van Myriam vandenberghe), alleen omdat ze niet modern zijn in stijl?

Is bijvoorbeeld een werk relevant voor de wereld, zelfs als het alleen nog  méér bijdraagt aan de bestaande vervuiling en ongevoeligheid van de wereld?
Bijvoorbeeld het maken van Cloaca's, uitwerpselen van goed voedsel als kunst in een wereld waar mensen van honger sterven, of het tatoeëren van varkens in een wereld waar zulke dieren in kerkers leven enkel voor consumptie, zonder het recht op een leven waard die naam, is dit meer spiritueel and relevant voor de wereld van vandaag?

Ik ben hier om te luisteren en proberen te begrijpen, omdat zoals ik zie, een werk die uitdrukking geeft aan een diepe verbondenheid met de natuur en het leven, te bestempelen als alleen maar decoratief, simpelweg omdat het niet modern is in stijl, inderdaad een onrechtvaardige, tragikomische projectie is.

Een waarachtige, rechtvaardige of vriendelijke geest is nog altijd goed zonder vorm.
Maar wat is een vorm, hoewel hedendaags, zonder waarachtige geest?

Als het in een werk gaat om de vorm of een stijl,  en geest, rechtvaardigheid, waarheid, de gezondheid van het leven of de vrede in deze wereld van geen belang is, is het dan relevant in de hedendaagse kunst?

Als een ware geest vorm aanneemt, om het even welke stijl dan is het kunst.

Eens hoorde ik de vraag: "Kan Kunst de wereld redden?".

Wat de wereld kan redden is geen kwestie van stijl maar van bewustzijn. Het is geen mode of stijl van kunst, maar het verenigen van een waarachtige vriendelijke en oprechte geestesingesteldheid in actie in om het even wat we doen. Om bescheiden genoeg te zijn om te zien wat is en niet iemand, of om het even wat bevooroordelen zelfs niet vanuit een geloof.

Er is substantieel niets nieuws in een kunstwerk of revolutie, als men een vorm van ijdelheid van macht vervangt door een ander, een vooroordeel voor een ander.
- Filosofische Gemeenschapsprojecten-
Ware engelen vernietigen niet de mens maar de valsheid in hem.
www.naturestudio.net
van Chapman
-Philosophic Community Projects -
www.naturestudio.net

Kunst voor hulporganisaties, aan slachtoffers van natuurrampen
In deze site worden schilderijen van onze kunstenaars voorgesteld.
Wij bieden een commissie van 30 tot 50% aan de Europese

en Amerikaanse hulporganisaties die ze voor ons via hun websites kunnen verkopen.
Neem contact met ons op voor meer details via onze site:
www.naturestudio.netMan Invents Machine To Convert Plastic Into Oil
http://
www.flixxy.com/convert-plastic-to-oil.htm


Zijn wij echt eerlijk met elkaar in onze relaties?
PS: Een practische stap naar de oplossing van het probleem van België tussen Wallonië en Vlaanderen, naast eerlijke zorg voor elkaar, is misschien een internationale eenmaking van taal om de dialoog te bevorderen, het doorvoeren door alle Europese staten van een internationale taal als Engels in de scholen, als eerste taal, terwijl we de nationalistische Vlaamse leeuwen en de Franse hanen laten wedijveren over de dominantie van hun eigen taal en 'etiquette'.µ

Opmerking van de auteur. van Chapman


Haat is de valse profeet, liefde is de ware meester
.
Er is geen heilige grond die is gewonnen door wreed geweld en haat.
Heilig is de liefde en het begrip tussen alle mensen.

Iemand die liever het geweld en de oorlog (Jihad) bevordert, eerlijke critici,
eerlijke dialoog en ongeloof veroordeelt getuigt niet van ware intelligentie, dit kan geen liefde zijn.

Het kan geen echte vrede brengen aan alle mensen op aarde.

Is het te gevaarlijk om naast iemand te staan die dit zegt?


Filosofisch gemeenschapsproject

www.naturestudio.net
van Chapman
-Philosophic Community Projects -
www.naturestudio.netBrazilian Rain Forest Photos by
van Chapman   Click here to see more


twitter  van_chapman
facebookNaturestudio


Copy of a  letter to Premier of Belgium,
explaining a dialogue  of a  philosophic project: on the website of Naturestudio.net

Dear premier Verhofstadt,
once I wrote to President Bush that the best war on terror is a good question.
Violence is a stupid argument or way to convert anyone.

This is what I also say to the adepts of the Islam.

Let me offer you a part of a dialogue with a Turk in Gent which I published on my website.

This is the confrontation between a spiritual notion of love and the justice in a relationship
and the notion of the Islam that came through and during this dialogue.
My first language is Portuguese.
In spite the fact that I have not let revise the texts by an English teacher yet,
my understanding of this conflict is crystal clear.
If Muslim terrorists could understand what I want to say
and were sincere, the problem would be solved!

Best wishes,
van Chapman,  Philosophic Community project
  www.naturestudio.net


Letter to president Obama


9 October 2014
Dear president Obama,
My sympathy for your gracious leadership and tremendous effort to keep up with so many issues to be resolved in this world.

I sincerely hope to help you understand the question of ISIS from a spiritual, non-religious perspective.

Let me confirming what Brother Rashid said to you :
in "A Message to President Obama from a former Muslim"
( https://plus.google.com/100481145869768252885/videos ).


Understanding the real nature of the problem of ISIS is crucial for solving it.
A call to self- awareness to Jihadists is needed, as well as to the awareness
that a fanatic, unquestioning belief, is not conducive to love and sincerity.

Love and sincere self-awareness alone could liberate us from religious
or other form of tyranny.

Best wishes for all.

Philosophic Community Project -

van Chapman

For a peaceful and intelligent solution to terrorism.
https://twitter.com/van_chapman/media

Here are some related tweets and other Facebook posts:

*******************************************************
Rather than kill unbelievers wherever you find them,
kill falsehood wherever you find
-even in your holy books!

********************************************************

Jihad unveiled: lying and murder may defend beliefs, not truth.
It only reveals how false, murderous are their beliefs! 

A terrorist mind has been hijacked by a belief.
Ask a jihadist what he prefers: -Questions, or bombs?
If you question (the belief) you will be sentenced to death and hell.
If someone questions it, (the belief) kill him and send him to hell.

Holy war?  End hypocrisy, and the hypocrite is no more!
End stupidity, and the stupid one ceases to be."

********************************************************
J. Krishnamurti, a wise man, once said:
"How can a mind full of beliefs be clear?"

There have been wise men throughout history,
like him Lao Tzu, Buddha,
who warned against indiscriminate,
unquestioning following, even of themselves.

If we, humans, descend from the apes,
or if our ancestors were barbarians,
(even if at the time, they were less barbarians than most,)
should we venerate them, today and imitate their behaviour,
even in their slaughter?

**********************************************************

Let me be honest with you,
because a Muslim who is trying to seduce you
to his "religion of Peace" will probably not
or no one would be seduced!:

In a Islamic State, you are a Muslim
if you are born of Muslim parents.
You may not have chosen the Islam,
but the punishment for leaving Islam,
(in some Islamic  States), is the death sentence!
- Sahih Muslim, 16:4152
The Koran contradicts itself in this,
saying there is no compulsion in religion.

So what is true?

If diametrically opposite commands
like these can co-exist,
in their Koran or other Islamic teachings,
there is cause for bloody conflict
in the teachings themselves.
Muslims  are divided in this issue. Is this their fault?
No. But they may not blame the religion.
That is also called apostasy in Islam.

**********************************************************
From what I read, this is exactly what is happening
since the death of Mohammed.
between for example Shiite and Sunni Muslims.
Because of this terror religious doctrine,
that sanctions killing
in name of God, Muslims are killing each other,
over almost any difference of belief!
According to critics of Mohammed, as Moses before him,
he has even  killed for a criticism!
And that is not intelligent, is it?

Such is the belief of the Muslims.
But not as they see it,
if they may not be critical of the Islam.

**********************************************************
Phobia means fear. irrational fear - 
I neither fear or hate Muslims.
Muslims learn to fear Islam, submit to it: believe or die!
They are Islamophobes, Islam fearing, not I.

For me, God is love. Islam not.
Love is stronger.

I would not kill someone for their belief,
as ISIS in a Jihad does.

Instead, I would try to reason with Mohammed and his God:
-What if I said:
"-You are free to love me or not"?
That would be loving, fair, not?
But if I said: "-Love me or I will kill you",
or:"-If you leave me I will kill you,"
what for a person would I be?
A beast?
What has possessiveness to do with wisdom and love?
What does this have to do with the Most Graceful?

1- "There is no compulsion in religion."
2- "No other religion other than Islam will be allowed."
3 -"The punishment for leaving Islam is the death penalty."


I am free to see what I see.
(I see this basic contradiction with love in Islam.).

If I must believe it makes sense when it does not,
and I will be killed, the fundamentals of Islam violate
a fundamental right of consciousness :
to see for itself!


Philosophic  Community  Project -
van Chapman
For a peaceful and intelligent solution to terrorism

**********************************************************

From: THE WHITE HOUSE
Sent: Thursday, April 18, 2013 3:22 AM
To: naturestudio
Subject: Shameful
Extract of a notification sent from the White House to Naturestudio


(Quote)"a few minutes ago, a minority in the United States Senate decided it wasn't worth it. They blocked common-sense gun reforms even while these families looked on from the Senate gallery.
By now, it's well known that 90 percent of the American people support universal background checks that make it harder for a dangerous person to buy a gun. We're talking about convicted felons, people convicted of domestic violence, people with a severe mental illness. Ninety percent of Americans support that idea. Most Americans think that's already the law.
And a few minutes ago, 90 percent of Democrats in the Senate just voted for that idea. But it's not going to happen because 90 percent of Republicans in the Senate just voted against that idea. " (end quote).


Naturestudio answers:


Thank you for contacting Naturestudio.
I see it is a shame to Republicans.
Will publish a synthesis of your news on my website and face book.


Sent previously  to the Whitehouse
December 2012

What to do to change the weapon possession race in the US as in the rest of the World?

The answer is simple ’Do not do to others what you would not like to be done to yourself.’

As by American Foreign Policy the right to (Nuclear) arms possession is to be strictly forbidden to terrorists, and limited to countries or individuals who fully comply with human rights, so should the same as a law apply within the US for the arms possession of each member State or individual citizen.

Arm the just and fair, unarm the unjust and unfair, so one may not need to resort to deadly weapons, for
true angels destroy not men, but the falseness in them.


van Chapman
-Philosophic Community Projects -
www.naturestudio.net

******************************************************************

Thank you for contacting the White House.******************************************************************Thank you for contacting the White House.
www.naturestudio.net


VRAAG AAN OBAMA
Beste Obama, vooreerst wil ik u feliciteren voor de eenvoud en de positieve kracht van uw laatste toespraak waarin competitie niet overheerst maar beroep doet op nationale en internationale samenwerking.
.http://www.whitehouse.gov
De beste manier van concurreren is om samen te werken.
U sprak over het bouwen aan de toekomst.
U zei onder meer dat Amerika zich om de kwaliteit van voedsel, water en lucht in Amerika bekommert.
Als natuurliefhebber maakt niets me meer depressief dan het getuige zijn van  de snelheid waarmee de menselijke ontwikkeling vervuiling veroorzaakt heeft van land en zee en er nog steeds mee doorgaat, de vernietiging van de natuurlijke schoonheid bijna overal op deze planeet,  met zijn onbeperkte voortplanting en de drukke, lawaaierige vooruitgangkoorts.

Mijn vraag is:
Met al het gepraat over het bouwen aan de toekomst, heeft Amerika, deze natie van grote uitvinders van de moderne manier van leven, concrete plannen en besluiten om wereldwijde enorme pollutie veroorzaakt door technologische vooruitgang, door plastiek afval , bijvoorbeeld, plannen voor investering in manieren, zoals in Japan, van het recycleren van plastiek afval en kunststoffen terug tot olie,  of ernstig competitief wetenschappelijke onderzoek naar het recycleren van kernafval??


http://www.flixxy.com/Convert-plastic-to-Oil.htm

Uw vriend en supporter

van Chapman
www.naturestudio.netGoed Nieuws
Zoals: Man bedenkt machine om plastiek om te zetten in olie.

Volgende fase:
Mensen moeten een manier vinden om nucleair afval te recycleren en het CO2-klimaat probleem effectief aanpakken.Man Invents Machine To Convert Plastic Into Oil
http://www.flixxy.com/convert-plastic-to-oil.htm
Een vegetarische meditatie over de Islam


Volgens een documentaire op TV over Mekka, ter nagedachtenis van Abraham en als onderdeel van een religieuze rituele plicht,  wordt van de gelovigen gevraagd om een schaap te slachten of te laten slachten; 1 schaap per persoon, per 7 personen of per familie.

Wat als je een vegetariër bent? Er is geen behoefte om te doden  als vegetariër.

(Misschien was er in de tijd van Abraham geen mogelijkheid om te leven als een vegetariër, was er alleen woestijn, gras en schapen, zoals in sommige delen van Afrika en Afghanistan vandaag...) Maar als de Islam mensen verplicht om dat te doen, zelfs tot op de dag van vandaag, dan is de Islam is een religie waarvan "De Genadevolle" God Allah mensen aanspoort  of zelfs verplicht om carnivoor te zijn.

( Surah 3:85 'If anyone desires a religion other than Islam (submission to Allah), never will it be accepted of him; and in the Hereafter He will be in the ranks of those who have lost all spiritual good.')

Als u denkt dat niet het spiritueel zelfbewustzijn of vertrouwen in liefde maar de Islam van Mohammed de enige aanvaardbare religie is voor de gehele mensheid, dan als Allah u opdraagt te doden, zelfs al is het zinloos, als Moslim moet je gehoorzamen. Je wordt gedwongen om te leven als een carnivoor zelfs als je een vegetariër bent and dit is absurd!
En het beeld wordt inderdaad gruwelijk als in de Koran geschreven is dat de getrouwen aan Allah u opdragen de ongelovige te doden ontrouw aan Mohammed's Allah:

Quran (2:191-193) - "And slay them wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution [of Muslims] is worse than slaughter [of non-believers]...and fight them until persecution is no more, and religion is for Allah."

Wat ook absurd is en een misdaad volgens de Mensenrechten, de Europese en westerse wereldwetten.
Voor het weigeren van het slachten van een schaap voor een ritueel in Mecca, een vredelievende vegetarische Boedhist of Hindu bv., of de misdaad weigeren een mens te doden voor een verschil van geloof, kan aanzien worden als de daad van een ongelovige en riskeert men om vermoord te worden door aanhangers van Mohammed zoals de Taliban .

Dit geloof is in tegenspraak met 'Heb uw vijanden lief' van Jezus
Dit geloof  Quran (2:191-193)zou inderdaad leiden tot een hel van haat in plaats van een hemel van liefde.

Voor verdere meditaties over dit,  Zie een dialoog:
liefde of geloof in het Filosofisch gemeenschapsproject.
www.naturestudio.net

Luke 6:27-36
[27] "But I tell you who hear me: Love your enemies, do good to those who hate you, [28] bless those who curse you, pray for those who mistreat you.

De beste wensen voor jullie allemaal.
van ChapmanTo dear Obama

Re: Thank You for Your Message

If you say America is not and will never be at war with the Islam.
I understand by that you say that consciousness is not at war with someone but simply sees what is wrong in his or her thinking, and in doing so, is free of it. To hate is not to be free of it. But to see something as it is is to be free of it.
Anyway it is better to hate falsity (for example in an ideology or belief ) than to hate the people who might be with false thoughts, false beliefs or under an illusion.
Even so, it is better to kill a head mass murderer  criminal terrorist than to let a terrorist inspire others to kill a nation of people, just because they were Americans, or Jews, or Christians as Bin Laden would have liked to.

If you read the life of the Prophet , and the Koran, like Bin Laden, they promote  discrimination of people according to their belief and sentence those ultimately to subjulgation, slavery or death, if they do not willingly convert to the Islam.

But  If you say that terrorism is not a part of the true Islam,
What do you do with sentences in the Koran like: (Surah 4:89 -"Those who reject Islam must be killed. If they turn back (from Islam), take (hold of) them and kill them wherever you find them...")?

And if you admit that terrorism is indeed part of the Islam, that its  deology promotes the opposite of what you stand for (freedom from discrimination on basis of belief, and belief on the essential consciousness in all humans), do you think the solution will be in killing those who follow the fundamental violence of this ideology, or in revealing, bringing to light the contradictions within this ideology, therefore helping to free the minds of fanatic blind followers, even if Muslims might take any criticism on their belief as war against the Islam and as a reason for war against you?
For Muslims  dialogue with unbelievers is not desirable  because one may not question the Belief of the Prophet. In fact, as I wrote to President Bush, terrorists are not afraid of bombs, but of questions.


Thank you for bringing hope  to the world.

Geraldine Chapman
artist name: van Chapman
www.naturestudio.net

Answer from OBAMA
April 8, 2011

Dear Friend:

Thank you for writing.  I have heard from many Americans about animal welfare, and I value your input.

I am committed to making my Administration the most open and transparent in history, and part of delivering on that promise is hearing from people like you.  I take seriously your opinions and respect your point of view on this important matter.  Please know that your concerns will be on my mind in the days ahead.

Thank you again for writing.  I encourage you to visit www.WhiteHouse.gov to learn more about my Administration or to contact me in the future.


Sincerely,

Barack Obama

********************************************************************************************************

artist name: van Chapman
www.naturestudio.netOm iemand te veroordelen
heeft men bewijs nodig, geen geloof!

Globaal inzicht in deze zaak is nodig:

Rechtvaardigheid  veroordeelt alleen op feiten, niet geloof.

Een wereldwijd voorstel om bewustzijn te helpen bevorderen om terrorisme te voorkomen.

Teken en stuur dit door als je tegen religieus terrorisme bent.

Wij  verzoeken rechters wereldwijd te verenigen tegen terrorisme.
Rechtvaardigheid  veroordeelt alleen op feiten, niet geloof.
Teken hier
internationaal
Petitie op
change.orWaarom:

Om iemand te veroordelen heeft men bewijs nodig, geen geloof!

Iemand veroordelen voor een geloof is onrecht begaan!

Als men alleen al dit begrijpt, zou men niet toestemmen in daden van gruwel begaan in naam van God (zij  het in Mozes zijn slachting van ongelovigen, de inquisitie van de Kerk of de gewelddadige jihad in naam van de Islam).


Zoals de geschiedenis uitwijst betekent geweld, misdaad op basis van geloof, de spirituele ondergang van alle religies, geloven, blinde aanhangers, alle onbetwistbare leiders die deze misdaden begaan tegen alle rechtvaardigheid, bewustzijn en menselijkheid.

Velen die hun eigen geloof als superieur aanzien aan alle andere geloven, hebben dit nog niet begrepen.  Maar dit betekent niet dat zij niet kunnen begrijpen!

Rechtvaardigheid is onwetendheid bestrijden, niet de onwetende!

Rechtvaardigheid is streven naar klaarheid en begrip om geweld te stoppen, niet het bestendigen ervan.

Philosophic Community Project
Echte engelen vernietigen niet de mensen,  maar de valsheid in hen.


Maybe you would like to help by adding your name.
You can read more and sign here:

Sign international
petition here on change.org


New page  click here: Update your God
[Index English]
[Purpose and interactions]

[Nederlands pagina]
[Português pagina]
[Delicious Naturestudio recipes]

[Nature paintings-van Chapman]
[Nature photos-van Chapman]
[Portraits by van Chapman]

[Nature photos-Myriam Vandenberghe]
[Nature paintings-Myriam Vandenberghe]
[Asielaanvraag voor een bloem]

[Isolda Hermes da Fonseca]
[Isolda page 2]
[Voice of eternal love-musical project]

[Light for Peace by van-Chapman]
[Light over water a meditation on love Consciousness]
[What is relevant in Art for the world today ?]

[Philosophic Community Project]
[Could you clarify it? Thank you]
[Video Krishnamurti]

[How to create a pictogram icon]

[Mariana Ovalle poems]
[Geraldo Gobbato Photos]
Naturestudio 
a non-Governmental, non-profit organization.
promotes spiritual self awareness,
and the contemplation of the beauty of Nature
through Art and Philosophy .
Meditatie: Licht voor vrede
Aan de Europese Parlement (Straatsburg, 1999)

Waarom moet Geloof ten koste zijn van Liefde, ten koste van levens?
Wat heeft zulk een geloof te maken met Liefde?
Waarom heeft het fundamentalistische geweld bestaan sinds het prille begin
van religie, zelfs in de zogenaamde 'heilige' boeken?

Omdat afgoderij enkel een projectie is van ego-afgoderij.
Omdat als een individu, een organisatie of een religie zelfs niet de meest oprechte
en bescheiden vraagstellingen toelaat, dit enkel te duiden valt als enge 'ego-tripperij'.

Wie is loyaal: een gelovige of een vriend?
Is hij loyaal die op voorhand instemt met alles wat je doet of zegt,
of hij die u ziet zoals u bent, die kan onderscheiden wat juist of onjuist is in wat u doet of zegt?
Er is geen liefde zonder gerechtigheid, geen gerechtigheid zonder liefde.
Alles op voorhand rechtvaardigen wat iemand ooit gezegd heeft of gedaan of zal zeggen of doen,
is niet anders dan uzelf te rechtvaardigen in alles wat u gezegd of gedaan heeft of zal doen.
  Laten we onszelf dan de vraag stellen of we gelovigen dan wel vrienden willen.
Kan men beter gelovigen of vrienden zijn van Jezus, Mohammed, Boeddha of om het even wie?

Als wij menselijke wezens geen stupide beesten of automaten zijn, dan kunnen wij inderdaad
onze geschillen oplossen, zelfs godsdienstige, met dialogen en niet met oorlog.
En als we discuteren met iemand om te ontdekken wat Liefde is, wat God is,
zou het dan niet absurd zijn om teneinde het eigen gelijk te bewijzen,
we het ander zouden overweldigen en te doden?

Geloof is wat men denkt wat de waarheid is.
Liefde is de waarheid.
Hopelijk kan het voorgaande nuttig zijn in uw acties voor de vrede.
Gedurende de laatste twee jaar heb ik gepoogd een samenhang te ontdekken met wat voor mij duidelijk
en eenvoudig is, peilend in het verbazingwekkende complexe onderwerp van de verschillende religies,
dat wellicht meer dan wat ook zoveel bloedvergieten, emotionele en geestelijke marteling
heeft veroorzaakt in de geschiedenis.
Dit is zeker het geval als we ook het nationalisme rekenen tot de categorie van het geloof.
Het is een ernstige zaak, daar ik in geen geval het Geloof wil ondermijnen, maar het Geloof
wens te plaatsen in gerechtigheid en niet in ongerechtigheid.
Als kunstenaar ben ik vooral geïnteresseerd in het tekenen van primordiale natuurpatronen.
Ik heb het bestaan ontdekt van patronen die toepasselijk zijn op relaties in het algemeen en
die kunnen geïdentificeerd worden als patronen van klaarheid, eenheid, vrede,
ofwel patronen van duisternis, onenigheid en oorlog.
Zoals er duidelijke patronen zijn in de natuur, zo zijn er duidelijke patronen in relaties.
De kunst van het juiste begrip en inzicht in relaties, is wat ik noem spiritualiteit en dat is
universeel in plaats van lokaal of etnisch.
Als om het even welke religie oorlog heeft veroorzaakt,
dan is het omdat zij in zich het zaad draagt van geweld.
Het is mij niet bekend dat bijvoorbeeld het boeddhisme ooit bloedige oorlogen heeft veroorzaakt
en het boeddhisme plaatst het accent op klaarheid en niet het geloof.
Vanaf het ontstaan van de religie, zoals we uit de geschiedenis vernemen,
hebben mensen anderen overweldigd en vermoord die niet hun geloof delen zoals zij nog steeds doen
in deze wereld duizenden jaren later. Waarom? Wat is het geloof als een patroon van relatie?

De gewelddadige islamitische Djihad even als de Inquisitie van de kerk zijn de ergste, de meest stupide uitingen
van een geloof, want wat kan het niveau zijn van intelligentie en wijsheid van een leerstelling
die om te overtuigen gebruik moet maken van geweld, marteling en vernieling.
Waar is de intelligentie of de wijsheid van een mens, een profeet of een God
die in plaats van het kwaad in de mens te bestrijden de mens zelf doodt.

text door  van Chapman    Flemish translation by Myriam Vandenberghe
                                                               www.naturestudio.netOm iemand te veroordelen
heeft men bewijs nodig, geen geloof!

Globaal inzicht in deze zaak is nodig:

Rechtvaardigheid  veroordeelt alleen op feiten, niet geloof.

Een wereldwijd voorstel om bewustzijn te helpen bevorderen om terrorisme te voorkomen.

Teken en stuur dit door als je tegen religieus terrorisme bent.

Wij  verzoeken rechters wereldwijd te verenigen tegen terrorisme.
Rechtvaardigheid  veroordeelt alleen op feiten, niet geloof.
Teken hier
internationaal
Petitie op
change.orTrue angels
destroy not men,
but the falseness in them.

Naturestudio 
a non-Governmental, non-profit organization.
promotes spiritual self awareness,
and the contemplation of the beauty of Nature
through Art and Philosophy .New page  click here:  Update your God

[Index English]

[Nederlands pagina]
[Português pagina]
[Delicious Naturestudio recipes]

[Nature paintings-van Chapman]
[Nature photos-van Chapman]
[Portraits by van Chapman]

[Nature photos-Myriam Vandenberghe]
[Nature paintings-Myriam Vandenberghe]
[Asielaanvraag voor een bloem]

[Isolda Hermes da Fonseca]
[Isolda page 2]

[Voice of eternal love-musical project]

[Light for Peace by van-Chapman]

[Light over water a meditation on love Consciousness]

[What is relevant in Art for the world today ?]

[Philosophic Community Project]
[Could you clarify it? Thank you]
[Video Krishnamurti]

[How to create a pictogram icon]

[Mariana Ovalle poems]
[Geraldo Gobbato Photos]


     contact 

Follow new discussions on

FacebookNaturestudio

Twitter


Meditatie: Licht voor vrede
Aan de Europese Parlement (Straatsburg, 1999)

Waarom moet Geloof ten koste zijn van Liefde, ten koste van levens?
Wat heeft zulk een geloof te maken met Liefde?
Waarom heeft het fundamentalistische geweld bestaan sinds het prille begin
van religie, zelfs in de zogenaamde 'heilige' boeken?

Omdat afgoderij enkel een projectie is van ego-afgoderij.
Omdat als een individu, een organisatie of een religie zelfs niet de meest oprechte
en bescheiden vraagstellingen toelaat, dit enkel te duiden valt als enge 'ego-tripperij'.

Wie is loyaal: een gelovige of een vriend?
Is hij loyaal die op voorhand instemt met alles wat je doet of zegt,
of hij die u ziet zoals u bent, die kan onderscheiden wat juist of onjuist is in wat u doet of zegt?
Er is geen liefde zonder gerechtigheid, geen gerechtigheid zonder liefde.
Alles op voorhand rechtvaardigen wat iemand ooit gezegd heeft of gedaan of zal zeggen of doen,
is niet anders dan uzelf te rechtvaardigen in alles wat u gezegd of gedaan heeft of zal doen.
  Laten we onszelf dan de vraag stellen of we gelovigen dan wel vrienden willen.
Kan men beter gelovigen of vrienden zijn van Jezus, Mohammed, Boeddha of om het even wie?

Als wij menselijke wezens geen stupide beesten of automaten zijn, dan kunnen wij inderdaad
onze geschillen oplossen, zelfs godsdienstige, met dialogen en niet met oorlog.
En als we discuteren met iemand om te ontdekken wat Liefde is, wat God is,
zou het dan niet absurd zijn om teneinde het eigen gelijk te bewijzen,
we het ander zouden overweldigen en te doden?

Geloof is wat men denkt wat de waarheid is.
Liefde is de waarheid.
Hopelijk kan het voorgaande nuttig zijn in uw acties voor de vrede.
Gedurende de laatste twee jaar heb ik gepoogd een samenhang te ontdekken met wat voor mij duidelijk
en eenvoudig is, peilend in het verbazingwekkende complexe onderwerp van de verschillende religies,
dat wellicht meer dan wat ook zoveel bloedvergieten, emotionele en geestelijke marteling
heeft veroorzaakt in de geschiedenis.
Dit is zeker het geval als we ook het nationalisme rekenen tot de categorie van het geloof.
Het is een ernstige zaak, daar ik in geen geval het Geloof wil ondermijnen, maar het Geloof
wens te plaatsen in gerechtigheid en niet in ongerechtigheid.
Als kunstenaar ben ik vooral geïnteresseerd in het tekenen van primordiale natuurpatronen.
Ik heb het bestaan ontdekt van patronen die toepasselijk zijn op relaties in het algemeen en
die kunnen geïdentificeerd worden als patronen van klaarheid, eenheid, vrede,
ofwel patronen van duisternis, onenigheid en oorlog.
Zoals er duidelijke patronen zijn in de natuur, zo zijn er duidelijke patronen in relaties.
De kunst van het juiste begrip en inzicht in relaties, is wat ik noem spiritualiteit en dat is
universeel in plaats van lokaal of etnisch.
Als om het even welke religie oorlog heeft veroorzaakt,
dan is het omdat zij in zich het zaad draagt van geweld.
Het is mij niet bekend dat bijvoorbeeld het boeddhisme ooit bloedige oorlogen heeft veroorzaakt
en het boeddhisme plaatst het accent op klaarheid en niet het geloof.
Vanaf het ontstaan van de religie, zoals we uit de geschiedenis vernemen,
hebben mensen anderen overweldigd en vermoord die niet hun geloof delen zoals zij nog steeds doen
in deze wereld duizenden jaren later. Waarom? Wat is het geloof als een patroon van relatie?

De gewelddadige islamitische Djihad even als de Inquisitie van de kerk zijn de ergste, de meest stupide uitingen
van een geloof, want wat kan het niveau zijn van intelligentie en wijsheid van een leerstelling
die om te overtuigen gebruik moet maken van geweld, marteling en vernieling.
Waar is de intelligentie of de wijsheid van een mens, een profeet of een God
die in plaats van het kwaad in de mens te bestrijden de mens zelf doodt.

text door  van Chapman    Flemish translation by Myriam Vandenberghe
                                                               www.naturestudio.net
  Naturestudio VZW
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Ondernemingsnummer 
  BE 0820.656.127
www.naturestudio.net

Naturestudio is een concept van Geraldine Fonseca Chapman
(kunstenaarsnaam: van Chapman)
dat al bestond voor het een VZW wordt en dat zal blijven bestaan na de ontbinding van de VZW.


Artikel  2. De Vereniging heeft als doelstellingen:
a.    Het sensibiliseren van mensen voor de schoonheid van de natuur en van het goede hart, de ziel, via Kunst en Filosofie.
b.    Het spiritueel zelfbewustzijn te promoten, als tegenwicht voor de spirituele armoede van de tijd.
c.    Meer vreedzame oplossingen voor wereldconflicten te vinden
d.    en meer rechtvaardige sociale interrelaties te ondersteunen via de creatie en realisatie van  filosofische, culturele en artistieke werken, projecten en evenementen. '

De doelstelling van Naturestudio VZW kan niet gewijzigd worden.